مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

بهترین معنا و مفهوم کاربردی کلمه
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٩  کلمات کلیدی:

سازنده ترین کلمه  گذشت است...آن را تمرین کن.

پرمعنی ترین کلمه ما است...آن را به کار بر.

عمیق ترین کلمه عشق است...به آن ارج بده.

بی رحم ترین کلمه تنفر است...با آن بازی نکن.

خودخواهانه ترین کلمه من است...از آن حذر کن.

نا پایدارترین کلمه خشم است...آن را فرو بر.

بازدارنده ترین کلمه ترس است...با آن مقابله کن.

با نشاط ترین کلمه  کار است...به آن بپرداز.

پوچ ترین کلمه طمع است...آن را بکش.

سازنده ترین کلمه صبر است...برای داشتنش دعا کن.

روشن ترین کلمه امید است...به آن امیدوار باش.

ضعیف ترین کلمه حسرت است...آن را نخور.

تواناترین کلمه دانش است...آن را فرا گیر.

محکم ترین کلمه  پشتکار است...آن را داشته باش.

سمی ترین کلمه شانس است...به امید آن نباش.

لطیف ترین کلمه لبخند است...آن را حفظ کن.

ضروری ترین کلمه تفاهم است...آن را ایجاد کن.

سالم ترین کلمه سلامتی است...به آن اهمیت بده.

اصلی ترین کلمه اعتماد است...به آن اعتماد کن.

دوستانه ترین کلمه رفاقت است...از آن سو استفاده نکن.

زیباترین کلمه راستی است...با آن روراست باش.

زشت ترین کلمه تمسخر است... دوست داری با تو چنین شود؟

موقر ترین کلمه احترام است...برایش ارزش قایل شو.

آرامترین کلمه آرامش است...به آن برس.

عاقلانه ترین کلمه احتیاط  است...حواست را جمع کن.

دست و پا گیر ترین کلمه محدودیت است...اجازه نده مانع پیشرفتت شود.

سخت ترین کلمه  غیر ممکن است...وجود ندارد.

مخرب ترین کلمه شتابزدگی است...مواظب پلهای پشت سرت باش.

تاریک ترین کلمه نادانی است...آن را با نور علم روشن کن.

کشنده ترین کلمه اضطراب است...آن را نادیده بگیر.

صبور ترین کلمه انتظار است...منتظرش بمان.

با ارزش ترین کلمه بخشش است...سعی خود را بکن.

قشنگ ترین کلمه خوشرویی است...راز زیبایی در آن نهفته است.

رسا ترین کلمه وفاداری است...بدان که جمع همیشه بهتر از یک فرد بودن است.

محرک ترین کلمه هدفمندی است...زندگی بدون آن پوچ است.

و

هدفمند ترین کلمه موفقیت است...پس پیش به سوی آن.


 
تناقض ها یا تضادها یا تعارض ها ( هرکدوم با دیگری متفاوت)
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٧  کلمات کلیدی:

 

۱
Today we have bigger houses and smaller families, more conveniences but less time
ما امروزه خانه های بزرگتر اما خانواده های کوچکتر داریم، راحتی بیشتر اما زمان کمتر


2
we have more degrees but less common sense, more knowledge but less judgment
مدارک تحصیلی بالاتر اما درک عمومی پایین تر، آگاهی بیشتر اما قدرت تشخیص کمتر داریم


3
We have more experts but more problems, more medicine but less wellness
متخصصان بیشتر اما مشکلات نیز بیشتر، داروهای بیشتر اما سلامتی کمتر


4
We spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get to angry too quickly, stay up too late, get up too tired, read too little, watch TV too often, and pray too seldom
بدون ملاحظه ایام را میگذرانیم، خیلی کم میخندیم، خیلی تند رانندگی میکنیم، خیلی زود عصبانی میشویم، تا دیروقت بیدار میمانیم، خیلی خسته از خواب برمیخیزیم، خیلی کم مطالعه میکنیم، اغلب اوقات تلویزیون نگاه میکنیم و خیلی بندرت دعا میکنیم


5
We have multiplied our possessions, but reduced our values. We talk too much, love too little and lie too often
چندین برابر مایملک داریم اما ارزشهایمان کمتر شده است. خیلی زیاد صحبت میکنیم، به اندازه کافی دوست نمیداریم و خیلی زیاد دروغ میگوییم.


6
We?ve learned how to make a living but not a life, we?ve added years to life, not life to years
زندگی ساختن را خوب یاد گرفته ایم اما نه زندگی کردن را، تنها به زندگی سالهای عمر را افزوده ایم و نه زندگی را به سالهای عمرمان


7
We have taller buildings but shorter tempers, wider freeways, but narrower viewpoints
ما ساختمانهای بلندتر داریم اما طبع کوتاه تر، بزرگراه های پهن تر اما دیدگاه های باریکتر


8
We spend more, but have less, we buy more, but enjoy it less
بیشتر خرج میکنیم اما کمتر داریم، بیشتر میخریم اما کمتر لذت میبریم


9
We've been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet the new neighbor
ما تا ماه رفته و برگشته ایم اما قادر نیستیم برای ملاقات همسایه جدیدمان از یک سوی خیابان به آن سو برویم


10
We've conquered outer space but not inner space, We've split the atom but not our prejudice
فضای بیرون را فتح کرده ایم اما نه فضای درون را، ما اتم را شکافته ایم اما نه تعصب خود را


11
we write more but learn less, plan more but accomplish less
بیشتر مینویسیم اما کمتر یاد میگیریم، بیشتر برنامه میریزیم اما کمتر به انجام میرسانیم


12
We've learned to rush but not to wait, we have higher incomes but lower morals
عجله کردن را آموخته ایم و نه صبر کردن، درآمدهای بالاتری داریم اما اصول اخلاقی پایین تر


13
We build more computers to hold more information, to produce more copies, but have less communication. We are long on quantity, but short on quality
کامپیوترهای بیشتری میسازیم تا اطلاعات بیشتری نگهداری کنیم، تا رونوشت های بیشتری تولید کنیم، اما ارتباطات کمتری داریم. ما کمیت بیشتر اما کیفیت کمتری داریم


14
These are the times of fast foods and slow digestion, tall men and short character, steep profits and shallow relationships
اکنون زمان غذاهای آماده اما دیر هضم است، مردان بلند قامت اما شخصیت های پست، سودهای کلان اما روابط سطحی


15
More leisure and less fun, more kinds of food but less nutrition, two incomes but more divorce, fancier houses but broken homes
فرصت بیشتر اما تفریح کمتر، تنوع غذای بیشتر اما تغذیه ناسالم تر، درآمد بیشتر اما طلاق بیشتر، منازل رویایی اما خانواده های از هم پاشیده


16
That?s why I propose that as of today you do not keep anything for a special occasion, because every day that you live is a special occasion
بدین دلیل است که پیشنهاد میکنم از امروز شما هیچ چیز را برای موقعیتهای خاص نگذارید، زیرا هر روز زندگی یک موقعیت خاص است


17
Search for knowledge, read more, sit on your front porch and admire the view without paying attention to your needs
در جستجوی دانش باشید، بیشتر بخوانید، در ایوان بنشینید و منظره را تحسین کنید بدون آنکه توجهی به نیازهایتان داشته باشید


18
Spend more time with your family and friends, eat your favorite foods and visit the places you love
زمان بیشتری را با خانواده و دوستانتان بگذرانید، غذای مورد علاقه تان را بخورید و جاهایی را که دوست دارید ببینید


19
Life is a chain of moment of enjoyment, not only about survival
زندگی فقط حفظ بقاء نیست، بلکه زنجیره ای ازلحظه های لذتبخش است

20
Use your crystal goblets, Do not save your best perfume and use it every time you feel you want it
از جام کریستال خود استفاده کنید، بهترین عطرتان را برای روز مبادا نگه ندارید و هر لحظه که دوست دارید از آن استفاده کنید


21
Remove from your vocabulary phrases like ?one of these days? and ?someday?. Let?s write that letter we thought of writing ?one of these days?
عباراتی مانند ?یکی از این روزها? و ?روزی? را از فرهنگ لغت خود خارج کنید. بیایید نامه ای را که قصد داشتیم ?یکی از این روزها? بنویسیم همین امروز بنویسیم


22
Let?s tell our families and friends how much we love them. Do not delay anything that adds laughter and joy to your life
بیایید به خانواده و دوستانمان بگوییم که چقدر آنها را دوست داریم. هیچ چیزی را که میتواند به خنده و شادی شما بیفزاید به تاُخیر نیندازید


23
Every day, every hour and every minute is special And you don?t know if it will be your last
هر روز، هر ساعت و هر دقیقه خاص است و شما نمیدانید که شاید آن میتواند آخرین لحظه باشد


منبع:(با تشکر از گروه پرشین استار)
 


 
بهترین گزینه های بیست و پنجم پایان سال
ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٧  کلمات کلیدی:

بیست و پنجم(۲۵) اسفند
موضوع درخواست انتقالی به بخش پژوهشی و تحقیقات علمی مورد موافقت قرار گرفته و نامه‌ی کتبی آن  واصل شد . واقعا بین دو گزینه نسبتا همتراز با دو موقعیت مطلوب که نصیبم شد. راه جدیدی در زندگی شغلیم را بوجود میآورد. لذا مجبور شدم  برای تصمیمگیری از روش - ( تجزیه وتحلیل چهار عامل و روش امتیازدهی استفاده کنم)


۱- فعالیت آموزشی در دانشکده و مدیریت گروه آموزشی: با .... امتیاز دهی   الف-نقاط قوت.....امتیاز ب- نقاط ضعف.....امتیاز ==== در مقابل ج- فرصتهای...... امتیاز  د- تهدیدها......امتیاز


۲- فعالیت و اشتغال در بخش پژوهشی و تحقیقاتی: با محاسبه امتیازات شهریت و عوامل بیرونی و درونسازمانی الف- نقاط قوت.....امتیاز ب- نقاط ضعف.....امتیاز ==== در مقابل ج- فرصتهای...... امتیاز  د- تهدیدها......امتیاز
 
در مجموع علی رغم شفاف شدن امتیاز هر گزینه  در شرائط نامشخص آینده با توجه به مصوبه نظام خدمات کشوری تصمیمگیری آسان نیست.

===========
امروز ابلاغیه یک گروه تشویقی مدیران بدستم رسید. مطالبه ای که از سال ۸۱ مستحق آن بودم.  امیدوارم معوقه های آن پرداخت شوند.  


 
زندگی
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٦  کلمات کلیدی:

 زندگی، ارزش آنرا دارد که به آن فکـر کنی
زندگی، ارزش آنرا دارد که ببویی اش چوگل، که بنوشی اش چو شهد
زندگی، بغض فـروخورده نیست
زندگی، داغ جگــــر گـــوشه نیست
زندگی، لحظه دیدار گلــی خفته در گهــــواره است
زندگی، شوق تبسم به لب خشکیده است
زندگی، جـــرعه آبی است به هنگامه ظهـــر در بیابانی داغ
زندگی، دست نوازش به ســر نوزادی است
زندگی، بوسه به لبهای گلی است که به شوقت همه شب بیدارست
زندگی، شـــوق وصال یار است
زندگی، لحظه دیدار به هنگامــــــه یاس
زندگی، تکیه زدن بر یــار است
زندگی، چشمه جــوشان صفا و پاکـــی است
زندگی، مـــوهبت عرضه شده بر من انسان خاکـــی است
زندگی، قطعه ســـرودی زیباست که چکاوک خواند
که به وجدت آرد به ســــرشاخه امید و رجا
زندگی، راز فـروزندگی خورشید است
زندگی، اوج درخشندگــــــی مهتــاب است
زندگی، شاخه گلی در دست است که بدان عشق سراپا مست است
زندگی، طعــم خوش زیستن است، شور عشقی برانگیختن است
زندگی، درک چرا بودن است، گام زدن در ره آسودن است
زندگی، مزه طعم شکلات به مذاق طفل است
به، چقدر شیـــرین است
زندگی، خاطــــره یک شب خوش، زیـــر نور مهتاب،
روی یک نیمکت چـــوبی سبـــز، ثبت در سینـــه است
زندگی، خانه تکانی است. هر از چندگاهی از غبار اندوه
زندگی، گـوش سپردن به اذان صبح است که نوید صبـح است
زندگی، گاه شده است خوش نیاید به مذاق
زندگی گاه شده است که برد بیراهم
زندگی، هر چه که هست، طعـــم خوبی دارد، رنگ خوبــــی دارد
زندگی را باید، قدر بدانیم همه.

با تشکر از گروه وب سایت : ( پرشین استار)


 
نگاه
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٩  کلمات کلیدی:

فقط نگاهها چشمها را معرفی میکنند.

منتظر پروازهجرتم -    - منتظر بیست و پنجم میمانم.

The beauty of a woman Is not in the clothes she wears... The figure she carries
Or the way she combs her hair
زیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده... ژستی که گرفته
و یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست


The beauty of a woman must be seen from her eyes
Because that is the doorway to her heart, The place where love resides
زیبایی یه زن باید از چشماش دیده بشه
به خاطر این که چشماش دروازه ی قلبش هستند، جایی که منزلگه عشق میتونه باشه


The beauty of a woman Is not in a facial mole
But true beauty in a woman is reflected in her soul
زیبایی یه زن به خط و خال صورتش نیست
بلکه زیبایی واقعی یه زن انعکاس در روحش داره


It is the caring that she lovingly gives
The passion that she shows
The beauty of a woman
With passing years-only grows
محبت و توجهی که عاشقانه ابراز میکنه
هیجانی که در زمان دیدار از خودش بروز میده
زیبایی یک زن هست
چیزی که با گذشت سالیان متمادی افزایش پیدا میکنه