مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

شخصیتهای چند بعدی یا دنیاهای متفاوت
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/٤/٢٧  کلمات کلیدی:

عصر جدید و روبه آینده عصر بسیار عجیبی خواهد بود عصری که ادمهاش نمادی از خودشون نیستند بلکه  چیزهای دیگری نمادی از ادمها هستند. انسانها  اعداد کدینگ شده ای هستند با ویژگیهای کاملا متفاوت.

شاید هضم و تفهیم این مطالب برای برخی آسان نباشد

به همین دلیل بخشی از این لایه هایی که در عصر حاضر در حال وقوع است را توضیح میدم

چند دنیایی و چند شخصیتی  یکی از بارزترین ویژگیهای ادمهای جدید و بروز خواهد بود

شما چند دنیای متفاوت دارید یا به عبارت دیگر چند شخصیت متفاوت  خواهید داشت.  هر دنیای شما اقتضای شخصیتی متفاوتی را طلب میکند. بنابراین هر کدام از شخصیتهای شما  معرف دنیای متفاوتی از سایر دنیاهای شما در نسل فعلی و آینده خواهد بود. به همین دلیل انسانهای آینده انسانهای چند بعدی خواهند بود که تعاملات  با آنها   ما را  وارد معادلات جدیدی میکند . تشریح این معادلات و درک آنها  برای خیلیها سنگین و قابل  تفهیم نیست.

از آن جمله شخصیتهای متفاوت  بنا بر مقتضات و مختصات دنیای متفاوت شما  اینها هستند: 

١- دنیای خانوادگی = (شخصیت خانوادگی خصوصیات فکری اخلاقی و رفتاری درون حریم خانواده چهاردیواری خصوصی)

٢- دنیای  شغلی = (شخصیت شغلی و منصب سازمانی شامل منش و رفتارهای درون سازمانی و مختصات شغلی که قطعن با شخصیت و رفتار خانوادگی متفاوت است.)

٣- دنیای تحصیلی و تخصصی = ( شخصیت  مهارتی و تجربی  و اموزشی شامل روشها و رویه های تخصصی هر کسی روش تجربی و مهارتی متفاوتی میتواند داشته باشد. مانند روشهای معالجات پزشکان)

۴- دنیای تجاری و اقتصادی = ( شخصیت  مالی و دخل و خرج  دارائیها هر کسی از لحاظ منش مالی و اقتصادی میتواند متفاوت با دیگران باشد. ) 

۵- دنیای مجازی در فنآوری = ( شخصیت  مجازی که با ای دی و پسورد اعداد و حروف  شناخته میشود وجود وب سایتها و وبلاگها دنیای واقعن جدیدی را با سایر شخصیتهای فوق الذکر برای یک نفر میتواند ایجاد کند.) 

۶- دنیای تفریحی و فرهنگی =  ( شخصیت  شادکامی و جهان بینی و اعتقادی شامل رفتارهای خلوتگاهها و نوع اعتقادات درونی و منشهای که ناشی از نوع جهان بینی اعتقادی سرچشمه می گیرد.)

جالب اینجاست که در نسلها جدید کانون  دایره شخصیتهای متفاوت  اصلا منطبق بر همدیگر نیستند.

؟؟؟؟؟؟شما در این مورد چه فکر می کنید؟؟؟؟


 
تفاهم
ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/٤/۱٦  کلمات کلیدی:

تفاهم به معنی هم سلیقه گی و همانند بودن نیست

تفاهم وقتی ارزش دارد که متفاوت باشید اما به خاطر دیگری از فکر و نظر و خواسته ات بگذری

تفاهم انتخاب گزینه برنده - برنده است

تفاهم به نوعی تعدیل طرفین است و نه گذشت یکنفر برای دیگری

تفاهم نوعی توافق معاملاتی نیست نوعی گذشت عاشقانه است.

(شما چه فکر میکنید؟)