مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

(یکی باید مصرعهای شعرم را کامل کند)

اسم تو منو به دریا می بره

 

روزی که وعده گذاشتیم، یادته؟

اولین تماس صوتی، یادته؟

 

نشناخته صدام میکردی، یادته؟

صدای لرزون و آروم، یادته

 

کنجکاویهای پر از ناز، یادته

طفره ی من از سئوالات، یادته

:

:

:

 

از موج دریا میگفتیم، یادته

:

:

:

اسم من ترا به دریا میکشاند، یادته

:

:

 

گفتمت رفتی تو ساحل داد بزن

 

گفتی من اسمتو فریاد میزنم، یادته

صدای موج و با اسمت می شکنم

29/ 4/87

================