مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

سازمان سنجش
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٧/۱٢/٢  کلمات کلیدی:

تاکنون به آن مقدار که نسبت به تخصیص بودجه های مالی، درآمدهای نفتی و ارزی، زمین و یا ماشینآلات حساسیت نشان داده اند به همان اندازه برای مصرف و تخصیص مدبرانه‌ی توانائیها و مهارتهای انسانها در پروسهی توسعه بها نداده اند ! در نظام انتخاب رشته و گزینش دانشجو باید بجای علاقمندی و سنجش محفوظات ذهنی، استعداد سنجی یادگیری و مهارتی را قرار داد. 

 

سهم تولید ثروت توسط منابع انسانی در ایران 34 درصد است.

سهم تولید ثروت توسط منابع انسانی در ژاپن  80 درصد است.

 سهم تولید ثروت توسط نیروی انسانی سرانه جهانی 64 درصد است.

==============

بیشتر از نیمی از جمعیت کارکنان دولت که هدایتگر، ناظر و ارزیاب کنندهی سایر بخشهای جامعه هستند فاقد آموزش و مهارتهای عالی و تخصصهای حرفهای هستند و لذا اصلاح این هرم نیروی انسانی با توجه به سنوات خدمتی آنها بعهدهی نظام اموزش عالی کشور است.(7)
نقش تخصیصگری نیروی انسانی توسط دانشگاهها و مراکز آموزشی انکار ناپذیر است اما گوئئ غافل از این نقش خود بوده است.
باید این واقعیت را پذیرفت که تخصیص منابع انسانی از زمان پذیرش دانشجو در آزمون غول آسای کنکور و قبولی جوانان در یک رشته از صد انتخاب اجباری او آغاز میشود و لذا نظام آموزشی عالی نسبت به این نقش تخصیصگری خود لزوما باید با ظرافت و دقت‌نظر بیشتری اقدام به مهندسی مجدد ظرفیت دانشگاهها بپردازد و در ساختارها، گرایشات، گروههای آموزشی تعدیل لازم را بوجود آورد.
وزارت علوم اگر معترف این موضوع باشد که عده‌ی زیادی از فارغ‌التحصیلان ناهمگون با رشته تحصیلی خود شاغل میشوند، خود نوعی پرت سرمایه گذاری نیروی انسانی و بهدر رفتن تخصص و سرمایه‌ی ملی است.
آمارهای فعلی دانشجویان و بیکاران فارغ‌التحصیلان این گواه را نشان میدهد.