مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

میثاق دلبری
ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢٢  کلمات کلیدی:

میثاق دلبری

بدان برای تو می نویسم

فقط برای تو می گریم

فقط برای تو می نوازم

قدم به دنیای تو می گذارم

به سجده گاه تو می آیم

به گوشه دل تو جا می جویم

به رحم و توجه تو می اندیشم

به ریسمان تو می آویزم

به شور و شعف تو می اندیشم

به لطف و مهر تو می نازم

به عظمت تو می بازم