مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

سه قسم - رمز خوشبختی اخلاقی
ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸۸/٩/٢٩  کلمات کلیدی:

به اندازه ی آرزوهات، تلاش کن و یا  به اندازه ی تلاشت آرزو کن .

==========

سه قسم برای  تضمین در قوام بخشیدن به خوشبختی و شفافیت روابط زندگی مشترک

١- هیچگاه بهمدیگر دروغ نگوئیم ، حتی دروغ مصلحتی

٢- هیچگاه مسائل و مشکلات داخلی را به دیگران منتقل نکنیم، حتی پدر و مادر- سعی کنیم مسائل شخصی را خودمان حل کنیم مگر بروز بیرونی داشته باشد - زیر بار منت دیگران نرویم.

٣- هیچگاه قهر نکنیم، اگر قهر کردیم ولی با همدیگر حرف بزنیم ، اولین نفر باشیم که گذشت کنیم حتی اگر محق باشیم و هیچ قهری بیشتر ۵ دقیقه تا رفع عصبانیت دوام نداشته باشد.