مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

 
ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٤/٤/۱٢  کلمات کلیدی:

دارم سخني با تو كه گفتن نتــوانم

اين درد نهان‌سوز نهفتــن نتــوانم

 

تـو گرم سخـن گفـتن و از جـام نـگاهت

من مسـت چنـانم، كه شنفتــن نتـــوانم

 

شادم به خيــال تو چــــو مهتاب شبــانگاهي

گر دامـن وصــــــل تـــــو، گرفتن نتـــوانم

 

چون پـــرتــو مـــاه آيـم و ، چون سايـه‌ي ديــوار

گامـي ز سـر كــوي تـــــو رفتــــن نتـــــــوانم

 

دور از تــو مــن سوختــــــه در دامـــــن شبــــــها

چون شمـــع سحـــــر يك مــژه خفتــــن نتـــوانـم

 

فـــريـــــــاد ز بي مهــــري‌ات اي گل كه در ايـــن بـــاغ

چــــون غنــچه‌ي پــاييــــــز شكـفتــن نتــــــــــوانــم

 

اي چشـــــم سخنـــــــگو، تـــــــــو بشنــــو ز نــگاهــــم

دارم ســخــنـــــــــي با تـــو كــه گفـتـــن نـــــتــوانــــم