مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

 
ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٤/٥/٢  کلمات کلیدی:

تقديم به يک دوست

من چون تو به دلبري نديدم                              گلبرگ چنين طري نديدم

مانند تو، آدمي در آفاق نديدم                            ممكن نبود ، پري نديدم

وين بوالعجبي و چشم‌بندي                              در صنعت سامري نديدم

با روي تو ماه آسمان را                                   امكان برابري نديدم

لعلي چو لب شكر فشانت                               در كلبه ي جوهري نديدم

چون دور دو رسته‌ي دهانت                             نظم سخن دري نديدم

مه را كه خرد؟ كه من بكرات                           مه ديدم و مشتري نديدم

وين پرده راز پارسايان                                   چندانكه تو ميدري، نديدم

ديدم همه دلبران آفاق                                    چون تو به دلاوري نديدم

جوري كه تو مي كني در اسلام                        در ملت كافران نديدم

سعدي غم عشق خوبرويان                             چندانكه كه تو مي خوري نديدم

ديدم همه صوفيان آفاق                                  مثل تو قلندري نديدم