مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

جمله
ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٠  کلمات کلیدی:

١- به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید .

2 - با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می شوید، مهارت های مکالمه ای مثل دیگر مهارت ها خیلی مهم می شوند .

3 - همه ی آنچه را که می شنوید باور نکنید، همه ی آنچه را که دارید خرج نکنید و یا همان قدر که می خواهید نخوابید .

4 - وقتی می گویید: دوستت دارم. منظورتان همین باشد .

5 - وقتی می گویید :متاسفم. به چشمان شخص مقابل نگاه کنید .

6 - قبل از اینکه ازدواج کنید حداقل شش ماه نامزد باشید .

7 - به عشق در اولین نگاه باور داشته باشید .

8 - هیچ وقت به رؤیاهای کسی نخندید. مردمی که رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند.

9 - عمیقاً و با احساس عشق بورزید. ممکن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می کنید .

10 - در اختلافات منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید .

11- مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نکنید .

12-  آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید .

13-  وقتی کسی از شما سوالی می پرسد که نمی خواهید پاسخ دهید، لبخندی بزنید و بگویید :چرا می خواهی این را بدانی؟

14-  به خاطر داشته باشید که عشق بزرگ و موفقیت های بزرگ مستلزم ریسک های بزرگ هستند .

15-  وقتی کسی عطسه می کند به او بگویید :عافیت باشد .

 16-  وقتی چیزی را از دست می دهید، درس گرفتن از آن را از دست ندهید .

17-  این سه نکته را به یاد داشته باشید: احترام به خود، احترام به دیگران و پذیرفتن مسئولیت همه کارهایتان .

18-  اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان صدمه بزند .

19-  وقتی متوجه می شوید  که اشتباهی مرتکب شده اید، فوراً برای اصلاح آن اقدام کنید .

20-  وقتی تلفن را بر می دارید لبخند بزنید، کسی که تلفن کرده آن را در صدای شما می شنود .

21-  زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید .

 یک دوست واقعی کسی است که دست شما را بگیرد و قلب شما را درک کند .این پیام را پیش خود نگه ندارید!

21 جمله انرژی زا از آنتونی رابینز