مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

چهارچوب تهیه پروژه
ساعت ٥:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/۱٩  کلمات کلیدی:

روش تهیه تجزیه و تحلیل پروژه کارآفرینی  

قابل توجه و استفاده دانشجویان گرامی:

پروژه عملی درس کارآفرینی

  فرایند تاسیس یک کارگاه - یک شرکت و یا واحد کسب و کار خدماتی یا تولیدی

 طرز تهیه و ویرایش  پروژه

 1-  جلد: شامل آرم دانشگاه و عنوان دقیق دانشگاه – عنوان دقیق پروژه – نام استاد – عنوان دقیق درس – نام دانشجو همراه با شماره دانشجویی- سال و فصل تهیه و تنظیم.

2- چکیده – پیش گفتار : کلیاتی در مورد پروژه – تقدیر و تقدیم زحمات

3- فهرست مطالب:

4-  مقدمه : شروعی برای ورود به مبحث.

5- پیشینه پروژه : معرفی سوابق و نتایج پروژه های مشابه و مرتبط:

6-  تعاریف و کلید واژه های مبحث:

7- اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع پروژه:

8- اهداف پروژه:

9- تئوری و فرضیه – اهداف و دیدگاه با افق بلند مدت پروژه:

10-  مبحث اصلی – ورود و پرداختن به مباحث و ابعاد مختلف پروژه

11- نوع پژوهش- پرداختن به موضوع – میدانی و کتابخانه – کاربردی:

12-  جداول و آمار و اطلاعات:

13-  تجزیه و تحلیل – مقایسه – فراوانی – نتایج پردازش آماری:

14- مشکلات  و نارسائیها:

15-  نتایج و استدلال ها:

16- نتیجه گیری:

17- جمع بندی و ارائه پیشنهادها و راه حلها:

18- منابع و مآخذ:

19- پیوستها و پرسشنامه ها :

20- الصاق نمودارها و عکسها و تصاویر:

 توضیح و تذکر:

 سعی شود کارگاهها ، شرکتها و موسسات غیره دولتی که به انتفاع و فعالیتهای اقتصادی و یا (غیره انتفاعی خدماتی و کمک رسان حمایتی) می پردازند انتخاب شوند.

تعداد واحدهای سازمانی حداقل سه واحد متفاوت در کنار همدیگر بعنوان یک تشکل فعالیت کنند. نفرات آنها از 8 نفر که بطور مستقیم یا غیره مستقیم در زنجیره فعالیت داشته باشند  را انتخاب کند

اگر واحد کسب و کار مورد نظر شما از چندین واحد سازمانی و حداقل پرسنل 30 تا 40 نفر  به بالاتر باشند با تقسیم کار میتوانید بین دو تا سه  نفر دانشجو پروژه مشترک را تهیه نمائید.

- تاکید:::از خرید پروژه های آماده نزد کافی نت ها وپرداخت پول برای دانلود از اینترنت خودداری نمائید تاکید میشود دانشجویان بمنظور اشنایی با واقعیتهای عرصه های کسب و کار خود شخصا نسبت به بازدید و تهیه مراحل کار بپردازند تا با مسائل و مشکلات و روشها و شیوه های فعالیتهای اقتصادی  و نظام بروکراسی و مراحل تاسیس شرکتها بیشتر آشنا شوند.

- اگر از پروژه های توجیه اقتصادی آماده استفاده می کنند حتمن با نمونه کارگاه یا شرکت تاسیس شده در عرصه های واقعی اجرا شده مطابقت دهند و وضعیت  فعلی پروژه را بررسی و ثبت نمایند.

 سئوالات محتوایی تهیه تجزیه و تحلیل پروژه کسب و کار

الف : معرفی طرح

نام و نشانی- نوع فعالیت اقتصادی یا حمایتی و خدماتی

نام و نشانی مالکین و سرمایه گذاران و موسسین و مدیران

ماهیت فعالیت- سرمایه گذاران اصلی و اعضا

تحلیل صنعت خدماتی صنعتی کشاورزی و یا غیره

- دورنمای واحد مورد نظر- تحلیل واحد های کسب و کار – رقبای احتمالی داخلی و خارجی

بخش بندی واحدهای سازمانی

شرح چگونگی کارآفرینی از لحاظ شخصیتی و رفتاری و مراحل اجرایی کارآفرینان این واحد کسب و کار

- مواد و منابع اولیه فعالیت این واحد کسب و کار

اندازه و حدود پوشش بازار این واحد از لحاظ حوزه جغرافیایی داخلی منطقه ای یا صادرات

عرصه و اعیان – تجهیزات و ماشین آلات و نوع انرژی و منابع تامین آن

تعداد دفاتر – چارت سازمانی – تعداد شعب – تعداد نیروی انسانی

ترکیب نیروی انسانی از لحاظ جنسیت – تحصیلات و سوابق و مهارتها

فرآیند تولید و انجام خدمات بین واحدهای مختلف سازمانی

شیوه های کنترل – مراحل کنترل- نحوه دفع ضایعات – میزان استهلاک و ضایعات

روشهای بسته بندی و مراقبت و نگهداری انبارداری

نوع  محصولات و خدمات – هزینه های مصروفی – قیمت تمام شده – قیمت فروش

نحوه نگهداری و سیستم انبارداری و عرضه به بازار – سیستم حمل و نقل و توزیع

روشهای عرضه و ورود به بازار – نحوه بازاریابی- تبلیغات و ارتباط با بازار

نحوه پیش بینی بازار و سفارش مشتری

خدمات پس از فروش – ارتباط با مشتریان

- سبکهای مدیریتی قابل اعمال در واحدهای سازمانی- میزان اقتدار و شخصیت واحد کسب کار در جامعه و عضویت صنفی

نحوه مدیریت مالی و حسابداری

نوع مالکیتها و سرمایه گذاری و جذب سرمایه برای توسعه

- نحوه تهیه گزارشات مالی تهیه تراز مالی – تحلیل نقطه سربه سر

====================================

 1- چونگی ایده اولیه دایر کردن واحد کسب و کار؟

2-نقش افرادی که در پرورش ایده اولیه موثر بوده اند؟

3-چه امکانات و تجهیزات اولیه ای در ایجاد این تفکر موثر بوده اند؟

4-منابع اولیه تاسیس واحد کسب و کار؟

5-هدف تاسیس واحد؟

6-استراتژی و افق بلند مدت تاسیس واحد؟

7-دستگا ههای متولی و حمایت کننده واحد کسب و کار کدامند؟

8-مراحل اولیه قانونی تاسیس واحد چگونه بوده است؟

9-سرمایه اولیه چگونه تهیه شده است؟

10-طراحی و مدل برنامه ریزی این واحد؟

11-هزینه های ثابت و متغیر واحد کسب و کار به چه میزان بوده جدول آن با توجه به فرمول نقطه سر به سر تهیه شود.

12-منابع اولیه واحد چه بوده اندو چگونه تهیه شده اند؟

13-پیش بینی اولیه تولیدات به چه میزان با چه کمیت و کیفیتی بوده است؟

14-تعداد نیروی شاغل با چه نوع سازماندهی طراحی شده است؟

15-واحد های خدماتی و تولید زیر مجموعه و بالا دستی این واحد کدامند/

16-مراحل قانونمند کردن آن چگونه بوده است؟

17-تضمین ها و ضمانت های حمایتی این واحد کدامند؟

18-خدمات بیمه در این صنف (کسب و کار چگونه است؟)

19-طرح توسعه فازهای بعدی و تکمیلی این واحد کسب و کار چگونه است؟

20-واحد های وابسته و زیر مجموعه واحد کسب و کار کدامند؟

21-حجم تولیدات در سال چگونه است؟

22-چارت سازمانی این واحد.

23-مدیریت این واحد از چه الگویی برای اعمال مدیریت استفاده میکند؟

24-عضویت این واحد کسب و کار در اتحادیه ها و انجمن ها چگونه است و چه تعاملی دارد؟

25-نسبتهای مدیریت نیروی انسانی این واحد چگونه است-نسبت تخصصهای مدرک تحصیلی-نسبت تجربه و سنوات-نسبت دریافتی حقوق و دستمزد؟

26-بازاریابی و نوسانات قیمت در محصول تولیدی چگونه است؟

27-میزان عرصه و اعیان واحد چگونه است؟

28-سیستم حفاظت و ایمنی در این واحد چگونه است؟

29- مهمترین مسائل و مشکلات کنونی این کسب و کار چیست؟

30- فرصتها و تهدیداتی که این کسب و کار را درحال و آینده دربر میگیرد کدامند؟ 

موفق باشید