مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

موردکاوی در کارآفرینی
ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٠/۸/٢٢  کلمات کلیدی:

گرایش دوم -  تهیه پروژه درس کارافرینی

هر دانشجو به انتخاب خود می تواند ده مورد و یا بیشتر- شکاف بازار یا نوع نیاز جامعه را کاوش نماید. (موردکاوی)

ده مورد مسئله - مشکلات - نابسامانی - معضل - نارسایی - عدم تطبیق- ناهنجاری - سوء مدیریت و یا هر نوع شکاف اجتماعی - فرهنگی - اقتصادی - بازرگانی - اداری - صنعتی و .....  را انتخاب کنید.

در یک یا چند پاراگراف اصل مسئله را با کلیه متغیرها ابعاد و عوارض آن تشریح کنید.

سپس در مرحله بعدی تحت عنوان راهکارها  در چند پاراگراف  پیشنهادات کاربردی و یا چند راه حلها ی ایده آل گرا (حتی اگر غیره ممکن و تخیلی باشند را ارائه دهید.