مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

فکر
ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠  کلمات کلیدی:

سریعترین پدیده           فکر  شماست.

 قدرتمندترین توان شما  فکر  شماست.

فرارترین  پدیده بشری  فکر  شماست.

شما چه فکر می کنید؟؟