مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

الزامات اشتغال
ساعت ۸:٠٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩۱/۳/٦  کلمات کلیدی:

گزیده ای از طرح الزامات تحول در اشتغال زایی

- وزارت کار لازم است در اهداف خود بازنگری کند.

 - ساختار تشکیلاتی خود را تغییر اساسی دهد.

- وزیر بسیار قوی تری را در مصدر وزارت قرار دهد.

- تشکیلات  و سازمانهای صنفی باید بازوهای اصلی  وزارت کار باشند و مورد حمایت قرار گیرند.

-نوع نگرش وزارت در کاریابی و اشتغال گستره تجارت جهانی عرصه های داخلی و جهانی باید باشد.

-تشکیلات و سازمانهای صنفی دارای صندوق سرمایه در گردش برای حمایت از مشاغل تحت پوشش خود به کمک بانکها و دولت باشد.

- هر صنف در سازمان صنفی خود مطالعه گر و طراح عرضه و تقاضای بازار کار خود می باشد. (دارای ساختارهای متداخل هستند که با تشکیل تشکلهای ماتریسی همدیگر را پوشش میدهند.)

- تولید و توسعه مشاغل و تربیت نیروی انسانی توسط دانشگاهها بنا بر سفارش سازمان صنفی صورت می پذیرد و .....