مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

 
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٤/٧/۱۳  کلمات کلیدی:

شرح حال من

 

غم  زمانه خورم يا كه فراق يار(دوست) كشم

بطاقتي كه ندارم  كدام بار كشم

 

نه دست صبر  كه در آستين عقل برم

نه پاي عقل   كه در دامن قرار كشم

 

نه قوتي كه توانم  كناره جستن از او

نه قدرتي كه  به شوخيش در كنار كشم

 

شراب خورده ساقی ز جام صافی  وصل

ضرورتست كه   درد سر خمار كشم

 

گلي چو روي تو گر  در چمن بدست آيد 

كمين ديده ي (مهرش) پيش  يار كشم