مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

بی سوادان عصر جدید
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی:

 بی سوادان عصر جدید:

کسانی نیستند که نمی‌توانند بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی هستند که نمی‌توانند آموخته‌های کهنه را دور بریزند ودوباره بیاموزند!ا

=======================

به درخت نگاه کن...
قبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کند؛ ریشه هایش تاریکی را لمس کرده...
گاه برای رسیدن به نور؛ بایـــــــــد از تاریکیها گذر کرد