مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

برای دلم
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٤/٤/۱٢  کلمات کلیدی:

- ×× وقتی به تجربیات قبلی زندگیم فکر می کنم، می بینم همیشه برای خوشآیندی دیگران (جامعه ام، اداره و سازمان شغلیم، فامیل وخانواده ام، افرادخاص) زندگی کردم .

 هیچوقت به میل دلم و برای خودم زندگی نکردم.قلب 

دارم تمرین می کنم واسه ی دلم زندگی کنم - مگه میشه یعنی ممکنه؟ !!!!آخ