مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

سطوح مختلف دوستی و رفاقت ها
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٤/۱٠/۱۱  کلمات کلیدی:

الگوهای دوستی و رفاقت ها در عصر جدید نسبت به گذشته کاملا تغییر کرده به همین جهت رفتارهای مردم جامعه از تنوع و پیچیدگی  بیشتری برخودار است. الگوهای قدیم در سطوح زیر شکل می گرفت :

سطح اول : رفاقت های خانگی = پدر مادر برادران  خواهران و فامیل درجه یکم و  نسبی و سببی این سطح از دوستیها  در دوران کودکی شکل می گیرد

سطح دوم : رفاقتهای محله ای: این سطح از رفاقتها محدود به همسایه ها و محله ای است که شامل افراد همان کوچه و خیابان در اوایل نونهالی و قبل از ورود به محیط اموزشی پی ریزی میشود.

سطح سوم: رفاقتهای شهری: این نوع رفاقتهای غالبا  در محیط مدرسه و تا دبیرستان شکل می گیرد و از تنوع بیشتری برخوردار است بدلیل اینکه در محیط مدارس و دبیرستان از تنوع قومی و اخلاق در محدوده فرهنگی همان شهراز تنوع کمتری  برخوردار میشوید.

سطح چهارم : رفاقتهای برون استانی: این نوع رفاقتها به واسطه سفر و اعزام به سربازی برای اقایان و همچنین در دانشگاهها و شرائط شغلی کستره بیشتری دارد.

سطح پنجم :رفاقتهای فراملیتی: این نوع رفاقتها به فراخور ارتباطات شغلی تفریحی و همچنین شرایط عصر جدید بنا بر کاربرد فناوریهای رسانه ای خصوصا موبایل  تلفن و شبکه های صنفی صورت می گیرد.

=============

اما در عصر کنونی این سطح از ارتباطات تنوع رفاقتی و دوستی های مجازی کاملا معکوس شده و به کمک تاثیرات فرهنگی جهانی را در عمق خانواده ها از کودکی با سطوخ میان سال ها رفاقتها و تعاملات فراملیتی گسترده ای ایجاد کرده است .

بدیهی است نسل آینده ترکیبی رفتاری در زمینه دوستیهای کاملا متفاوتی خواهد داشت که در همه شئونات زندگانی موثر است .  تحلیل آن بماند=