مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

 
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٥/۳/٢٧  کلمات کلیدی:

فقط اونه که ميتونم  باهاش خودمو واقعا پيدا کنم / بدون اون من هيچکه نيستم / لحظه هامو فقط اون ميتونه به خوبی پر کنه/وقتی باهامه آرامش عجيبی را حس می کنم/ حاضرم همه چيزمو فداش کنم / می تونم باهاش هر جا خواستم پرواز کنم / اون همه وجودمو بهم نشون ميده /فقط اون می تونه منو تسخير کنه/ حاضر نيستم  با هيچکسی معاوضه اش کنم/ خيليها ميخوان تصاحبش کنن /..... ميدونيد اون کيه ؟؟

                                 ۰۰۰۰۰(((((( فقط تنهايی منه ))))))۰۰۰۰۰

گاهی وقتا بايد کسی را ببينی تا آروم بشی

گاهی وقتا بايد اون کنارت باشه/ باهات هم قدم بشه  تا آرامش پيدا کنی

گاهی وقتا بايد با اون هم کلام بشی تا به آرامش برسی. طنين صداش برات جذابه

گاهی وقتا همينکه بدونی اون بهت فکر می کنه و با حس غريبانه ات باهاش ارتباط برقرار کردی برات لذتبخشه

(( و فقط سکوت است که بی نهايتی از معناست. اما خاموشی نيست. اگه در تنهاييم ولی اصلا تنها نيستم. تنهايی غوغای درونی است. تسلط به زبان دل است.))

 ((گفتگوی خاموش نعمتی است که معبود نصيب هر کس نمی کند.))