مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

خصوصی سازی یا ازدیاد واسطه گری ؟؟!!
ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٥/٧/٦  کلمات کلیدی:

بازتاب شرکتهای خصوصی خدماتی در دستگاههای دولتی 

همه ی مدیران و جوانان گرام اطلاع دارند که چند سالی است در استخدامهای سازمانهای دولتی قفل قفل است اما طبق اظهارات سازمان مدیریت به ازای هر پنج نفر بازنشسته و بازخرید مجوز استخدام برای دو نفر نیروی انسانی مقطع تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر را به وارتخانه ها میدهد.

گرایش دولت در کوچک کردن حجم نیروی انسانی - کاهش هزینه های جاری - سپردن امور در جهت فعال کردن بخش خصوصی و اشتغال بیشتر جوانان استراتژی تئوریک و علمی  پسندیده ای است اما این موضوع سبب شده تا هزینه های خدماتی مردم و ارباب رجوع مضاعف شود / ضمن اینکه مردم برای اینگونه امورات خود در حال پرداخت مالیات هستند . بنابراین مردم پرداختهای مضاعف به بخش خصوصی انجام میدهند که تحمیل شده سیستم دولت است . ولی یکی از علل تورم است چرا که قیمت تمام شده خدمات و تولید به همین دلایل واقعی و حقیقی نیستند. 

بنابراین اگر الزامات فرآیندی این طرح رعایت نشود و با برنامه ریزی و نظارتهای اصلاحی اجرا نشود عوارض نامطلوبی در پی خواهد داشت 

از این جمله عوارض واقع شده میتوان به  شرکتهای قارچ صفتی اشاره کرد که بعنوان شرکتهای خدماتی / مشاوره ای / پیمانکاری در دل تشکیلات و سازمانهای دولتی تشکیل شده و ناعدالتیهایی را به دولت / سازمانها و مردم تحمیل می کنند. اگر چه  تسهیلاتی برای  مدیران دستگاهها  فراهم آورده اند اما حقوق عمومی دولت و همچنین قشر کارگر آسیب پذیر را  ضایع کرده اند.از آن جمله عبارتند از : 

۱-  طی سه سال آینده بخش عمده ای از کارکنان به افتخار بازنشستگی دسته جمعی (فوجی) نائل خواهند شد . مگر قوانین را به نفع خود تغییر دهند. این بحران و عدم چاره اندیشی بهنگام فرصت لازم را برای رانت خواران فراهم می آورد. 

۲- هیچگونه کادر سازی جایگزین در سازمانها پیش بینی و طراحی نشده است تا تجربیات به نسل جدید کارمندان دولت منتقل شود 

۳- شکاف فرهنگی در بین سازمانها و انتظارات نسل جدید بوجود آمده. واین شکاف انسجام سازمانی را برهم می زند و ارزشهای سازمانی مطلقا از بین خواهد رفت و تاوان آن را فقط جامعه باید پرداخت کند.ضمن اینکه برای قشر محدودی  فرصت ایجاد میشود که به دور از عدالت است . 

۴- دولت با قانون گذاری غلط و محدودیت ایجاد کردن توسط دیوان محاسبات امکان فاکتور سازی کذائی  سازمانها را ایجاد کرده با علم به اینکه میداند  سازمانهای دولتی مجبورند هزینه کرد خود را در پشت عنوان  شرکتهای خدماتی پنهان کنند و نقش واسطه های زالو صفت را بین دولت و کارگران بخش خدمات اداری ساخته پرداخته کنند. 

۵- وقتی که دولت مکلف شده حقوق کارگران را مطابق قانون کاربه صاحبان شرکتها طرف قرارداد  پرداخت کند -شامل :دستمزد مصوب/ حق بیمه تامین اجتماعی / بیمه بیکاری / مالیات  عیدی / بن غیره نقدی/ هزینه لباس و... را در نرخ پایه ی مناقصه با  شرکتها منظور کند. / بعلاوه ۱۵درصد به بالا نیز حق سود شرکتهارا نیز منظور کند تا بیش از ۳۵۰ هزار تومان به بالا برای هر کارمند به شرکتها در ۸ ساعت کار به صاحبان دلال صفت شرکتهای خدماتی بدهد . چرا به ازای این همه پرداختهای منظم و قانونی  در عوض صاحبان شرکت در پایان ماه با ترفند های مختلف  فقط ۱۵۰ هزار تومان را به کارگر بیچاره بدهد و منت گذارند که به او شغل داده است ....؟؟؟ آیا این واسطه تراشیدن و زالو صفت درست کردن برای بالا کشیدن حقوق دولت و  قشر آسیب پذیر گارگر جماعت نیست؟؟ 

مگر خود دولت چولاق است که به ازای همه ی پرداختهای قانونی نتواند قراداد و پیمانی با ساز کاری جدید و مبتنی به حفظ حریم دستگاههای دولتی و حفظ حقوق کارکران تنظیم و به خدمت بگیرد و با کارگر موقت فصلی وارد پیمان بشود ؟ تا پرداختهای خود را شفاف و روشن به گارگر انجام داده و نزد دیوان محاسبات  تایید کند؟؟؟  

 

ادامه دارد----- ( شما هم اگر نظری دارید بفرمایید)

===============================

بیمه درمانی کارکنان دولت 

فکر می کنید بیشترین عوارض بیماری کارکنا ن سازمانها در طول مدت خدمت شغلی در چه اعضایی از بدن پیش میآید ؟؟

۱- رتبه اول : چشمها = همه ی کارکنان عاقبت عینکی شدن را در سرنوشت شغلی دارند.

۲- رتبه دوم : دندانها= دومین عضوی که در معرض عوارض ناشی از کار دچار خرابی و بیماری قرار می گیرد

۳-رتبه سوم: کمر و پا درد = از شایع ترین عوارض بیماری شغلی است

عجیب نیست علی رغم کسر حق بیمه های متعدد بیمه درمانی / تامین اجتماعی / بیمه تکمیلی هیچکدام از شرکتهای بیمه حاضر به پرداخت درمان چشم و دندانها ی کارکنان نیستند

ضمن اینکه هزینه های درمان چشم / دندان بیشترین مخارج کارکنان دولت را در بر میگیرد

کارکنان دولت آخر عاقبت خود را بنگرند///// همه کور و بی دندان بمانند!!!چرا!!!؟؟