مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

چند كيس مديريتي
ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٦/۳/٢٥  کلمات کلیدی:

1-    تعدادي از نيروهاي كارشناسي و خبره ي شما در منطقه محروم كار مي كنند و بواسطه ازدحام شغلي نتوانسته اند از مرخصي مناطق محروم ساليانه ي خود استفاده كنند.

محدويتهاي مديريت:

 الف – ممنوعيت داريد بابت مرخصي نرفته ي آنها پولي پرداخت كنيد.

ب- نمي توانيد مرخصي نرفته ي مناطق محروم آنها را ذخيره و به سال بعد منتقل كنيد.

ج- نوع مسئوليت آنها ايجاب مي كند كه بيشتر از دو يا سه روز نميتوانيد بيشتر به آنها مرخصي بدهيد.

د- نوع رضايت مدير از عملكرد آنها به نحوي است كه نمي خواهد اين امتياز آنها سوخته شود.

و- مدير مربوطه نمي خواهد از ممنوعيتهاي قانوني تخطي نمايد؟

                         ( شما چه راه حلي تجويز مي كنيد؟؟؟؟؟؟؟)

2-    يكي از كارشناسان خبره شما برنامه نويسي كامپيوتري  (كاربردي) براي واحد سازماني خود نوشته است كه اگر از شركت خصوصي خريداري مي نموديد مليونها تومان خرج برميداشت بعلاوه اينكه بابت پشتيباني نرم افزاري نيز هر ساله مطالبه پول كلاني را ميكرد.

  محدويتهاي مديريت:

 الف- نمي توانيد با كارمند خود عقد قرارداد داشته باشيد. وبابت اين كار ويژه جبران نقدي كنيد.

ب- كارشناس مربوطه انتظار دارد بالنسبه با پرداخت نقدي جبران اين كار ويژه از سوي مدير انجام شود.

ج- كارشناس مربوطه به نوعي تهديد مي كند اگر پرداخت صورت نپذيرد كاربرد نرم افزار را متوقف مي كند.

د- مديران مافوق اعتقادي بر جبران نقدي مورد انتظار ندارند و اين كار جزئ از وظائف معمول كارشناس مربوطه قلمداد مي كنند.

و- مدير مربوطه نمي خواهد از روشهاي غير رسمي و غيره قانوني جبران خدمت كند.و راههاي بروكراسي طولاني جواب نميدهد.

                  ( شما چه راه حلي تجويز مي كنيد؟؟؟؟؟؟؟)