مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

تقدير را او تعيين ميکند ۰ من جهت ميدهم
ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٦/٩/۱٥  کلمات کلیدی:

صنما با غم عشق تو چه تدبير كنم

تا به كي در غم تو ناله شبگير كنم.

دل ديوانه از آن شد كه نصيحت شنود

مگرش هم زسر زلف تو زنجير كنم.

آنچه در مدت هجر تو كشيدم هيهات

در يكي نامه محال است كه تحرير كنم.

با سر زلف تو مجموع پريشاني خود

كو مجالي كه سراسر همه تقرير كنم.

آن زمان كآرزوي ديدن جانم باشد

در نظر نقش رخ خوب تو تصوير كنم.

گر بدانم كه وصال تو بدين دست دهد

دين و دل را همه در بازم و توفير كنم.

دور شو از برم اي واعظ و بيهوده مگوي

من نه آنم كه دگر گوش به تزوير كنم.

نيست اميد صلاحي ز فساد حافظ

چون كه تقدير چنين است چه(چند) تدبير كنم.

تسلیم نفی کننده قدرت خلاقیت عقل الهی است . خداوند به اختیار انسان را آفرید .

او مسیر تعیین می کند چگونه رفتن با شماست.