مديريت فردا

موضوعات متنوع با گرایش مدیریتی- اجتماعی- جامعه شناسی

کنترل
ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٧/۱/٢٥  کلمات کلیدی: کنترل

انواع کنترلها در اعمال مدیریت فردی و سازمانی:

الف) کنترل آینده‌نگر:  در این نوع کنترل،برخلاف کنترل گذشته نگر،قبل از اجرای هر عملیات، مشکلات احتمالی پیش بینی می شود و برنامه به گونه ای اصلاح می گردد که از بروز این نقایص جلوگیری بعمل آید. در واقع در این نوع کنترل قبل از آنکه کاری انجام شود،نتایج آن پیش بینی شده و با نتایج موردانتظار مقایسه می گردد.

 ب ) کنترل زمان وقوع(کنترلهای غربالی بلی، خیر): این کنترل برخلاف کنترل گذشته نگر به برنامه اجازه اجرا را می دهند تا در حین اجرا با بهره گیری از اطلاعات کسب شده،نقایص یا تغییرات برنامه را دریافت و در برنامه اعمال نماید به گونه ای که ادامه برنامه با اصلاحات و اطلاعات جدید دنبال می شود و مدیر همواره از آخرین تغییرات در سیستم مطلع شده و عملیات را متناسب با این تغییرات اجرا مینماید.

ج ) کنترل گذشته نگر(پس از انجام علیات ):در کنترل گذشته‌نگر ابتدا عملیات طراحی شده و به مرحله اجرا درمی آید سپس از طریق سیستم کنترل، نتایج عملیات یا محصول با پیش بینی ها و استانداردها و ضوابط تنظیم شده مورد مقایسه قرار میگردد. در صورت وجود مشکل، اصلاحات لازم در مراحل پردازش یا داده ها انجام می گیرد و چنانچه اختلافی مشاهده نشد عملیات بعدی آغاز می شود.

خودکنترلی بهینه ترین و موثر ترین نوع کنترل فردی است که جمعی کردن آن شامل فرآیند پیچیده و حساسی است که در این مبحث نمی گنجد.

ممکن است  در سازمانها از انواع کنترلها تواما و متناسب با نوع فعالیت ااستفاده شود. اما آن نوع کنترلی موفق و موثر است که علاوه بر دقت، سرعت، .......   اقتصادی باشد یعنی بازده ی آن بزرگتر از هزینه ی آن باشد.