قلب عاقل

امام علی (ع):

 یحتاج الامام: مدیر نیازمند سه خصوصیت است :
۱- قلب عقول : قلبی اندیشمند و متفکر (احساس توام با عقل و روح و ضمیری  با درایت)
۲- و لسان قئول : زبانی گویا  ( قدرت کلامی با نفوذ با ادبیاتی پر معنا و رسا )
۳- و جنان علی اقامه الحق صئول : دلی پر جرآئت و قاطعیت وشجاعتی برای اجرای حق                       
                                                

بحارالانوار ص ۳۴۰

=================

گرا یش  به مذهب در جهان طی پنج سال گذشته

(آمار مربوط به سنوات گذشته است) - منبع : مجله روزانه

1jxicn.jpg

/ 0 نظر / 13 بازدید