سنجش ارزش


To realize The value of ten years, Ask a newly Divorced couple

ارزش ده سال را، از زوج هائی بپرس که تازه از هم جدا شده اند


To realize The value of four years, Ask a graduate

ارزش چهار سال را، از یک فارغ التحصیل دانشگاه بپرس

To realize The value of a sister, Ask someone Who doesn't have one

ارزش یک خواهر را، از کسی بپرس که آن را ندارد


To realize The value of one year, Ask a student who Has failed a final exam

ارزش یک سال را، از دانش آموزی بپرس که در امتحان نهائی مردود شده است


To realize The value of one month, Ask a mother who has given birth to a premature baby

ارزش یک ماه را، از مادری بپرس که کودک نارس به دنیا آورده است


To realize The value of one week, Ask an editor of a weekly newspaper

ارزش یک هفته را، از ویراستار یک مجله هفتگی بپرس


To realize The value of one hour, Ask the lovers who are waiting to meet

ارزش یک ساعت را، از عاشقانی بپرس که در انتظار زمان قرار ملاقات هستند


To realize The value of one minute, Ask a person who has missed the train, bus or plane

ارزش یک دقیقه را، از کسی بپرس که به قطار، اتوبوس یا هواپیما نرسیده است


To realize The value of one-second, Ask a person who has survived an accident

ارزش یک ثانیه را، از کسی بپرس که از حادثه ای جان سالم به در برده است


To realize The value of one millisecond Ask the person who has won a silver medal in the Olympics

ارزش یک میلی ثانیه را، از کسی بپرس که در مسابقات المپیک، مدال نقره برده است


Time waits for no one
Treasure every moment you have
You will treasure it even more when you can share it with someone special

زمان برای هیچکس صبر نمیکند
قدر هر لحظه خود را بدانید
قدر آن را بیشتر خواهید دانست اگر بتوانید آن را با دیگران نیز تقسیم کنید


To realize the value of a friend, Lose one

برای پی بردن به ارزش یک دوست، آن را از دست بده


Forward this letter to friends, to whom you wish good luck

این نوشته را به دوستان خود یا هر کسی که برایش آرزوی خوشبختی دارید، ارسال کنید


Peace, love and prosperity to all

صلح، عشق و کامیابی ارزانی همگان باد

 

/ 4 نظر / 18 بازدید
احسان

کاش به جای این همه وبلاگ میخره که توی صفحات اینترنت پخش شدن 2تا وب عالی مثل وب شما بود! ای کاش

احسان

ببخشید. میخره . اشتباه نوشتم از بس این وبلاگ ها ی الکی اعصابمو خورد کردن. منظورم همون مسخره بود وبت عالیه بابا ای ول[تایید].

احسان امو

سلام مرسی سر زدین باران همیشه زیباست ...

سناب

سنجش ارزش ‘ روحیه جمع گرایی و نهضت آهستگی مطالب جالبی هستند که بنده استفاده کردم و امیدوارم در ارئه و ترویج این مطالب موفق باشید. وقت کردید به وبلاگ بنده نیز سر بزنید و از نظرات خویش مارانیز بهره مند سازید.