از اينکه مردم مرا نشناسند غصه نمی خورم. بلکه اگر مردم را نشناسم غصه خواهم خورد.

/ 1 نظر / 7 بازدید
ساسان اهوازی

سلام دوست عزیز من علاقه و توجه شما رو به خوزستان سرزمین خودتون و گذشته و کنون اون ستایش می کنم اما یه گلگی دارم و اون نوشتن نژاد بومیان خوزستان به نام آشوری ست آشوریها اقوام وحشی و جنگجوی و غیر شهرنشین شمال خاورمیانه بودند نه در خوزستان. خوزستان بیش از انکه اثری از نپاد های خورده و اندک روزگار باستان باشد در روزگار ساسانیان و هخامنشیان تماما آریا نشین گردید باز هماز شماخیلی ممنون موفق باشید سال نو هم مبارک