گذر زمان شما

شما چگونه قرار می گذارید؟

بعضی ها به ایام ماه: مثلا  شهریور یا مهر ماه میرم سفر  - بعضی ها به روز: مثلا  شنبه یکشنبه  کلاس دارم - بعضی به صبح، ظهر: مثلا  پیش از ظهر یا عصر پارک می بینمت  - بعضی به ساعت روز و شب : مثلا  7.30  و یا 11.25 نوبت مطب دارم - بعضی به ساعت و دقیقه و برخی ادمهای دقیق ساعت و ثانیه هم براشون مهمه.

میدونید سرعت گذشت زمان براساس سرعت و کیفیت اتفاقاتی که انتظار وقوع شونو دارین  و حوادثی که پیرامون شما واقع میشوند و بهشون توجه دارین، می گذرد.

مثلا امدن قطار - حرکت اتوبوس -  رسیدن فصل - آمدن بچه شما از مدرسه - فرا رسیدن موقع پخش مسابقه فوتبال - دقایق و ثانیه های پایانی مسابقه فوتبال در وقت اضافه - یا حتی توجه و انتظار شما از سبز شدن چراغ راهنمایی چهارراه و یا رشد یک گیاه گلدان آپارتمان شما .

/ 2 نظر / 32 بازدید
محمد

"زمان" در ایران، بی مفهوم است !!! زمان ارزش ندارد !!!