آزمون استخدامی !!!!!؟

دیروز از جلوی یکی از دانشگاههای استان رد می شدم ماشینها و جمعیت نسبتا نه جوانی را دیدم شلوغ جلوی دانشگاه تجمع کرده بودن سئوال کردم قضیه چیه گفتند ازمون استخدامی وزارت نیرو سازمان آب و برق قرار برگزار بشه 

جمعیت زیاد جوان نبودن شاید میانگین سن از 32- 35 به بالا بودن و نسبتا از همه شهرستانها بودن پرسیدم اینهمه جمعیت تازه می گفتند دانشگاههای دیگه رشته های دیگر را برگزار می کنند 

پرسیدم مگه چند نفر می خواد استخدام بشه گفتم خیلی کم مثلا در رشته برق فقط 5 نفر و رشته عمران فقط 12 نفر، متعجب شدم این همه بیکار از سن گذشته به چه امیدی؟ بعضیها دیرشون شده بود با عجله می دویدند. 

پیش خودم گفتم چه ملت دوست داشتنی و ملوسی داریم یادم امد دوران نوجوانیم ی گربه خونگی داشتیم همش توی محله ما پرسه می زد برای ی پس مانده عذایی . گاهی واسه تفریح موچ موچش می کردیم بلافاصله  دم تکون می داد می امد خودشو به پای ما می چسبوند و ملوس بازی در میاوورد  

تا مادر یا بابا این صحنه را می دید ما را نهیب می زد نجسه نجسه نذار خودشو بهت بماله  ما هم مثل توپ فوتبال به مانند بکهام شوتش می کردم و کیف می کردیم و پوز می دادیم که بله ما اهل پاکی و نجسی کردن هستیم 

 دقیقا بلانسبت این ملت نسبت به گربه این جماعت چندین صد هزار  نفری سه ماه پیش با هزار امید ثبت نام کردن و انتظار کشیدن، مدارک دادن ،تست کار کردن ،احکام خواندن و کلی از شهرستانهای دور و نزدیک امدن 3ه ساعت تست زدن ( مگه اینها دانشگاه نبودن مگه معدل ندارن مگه به دانشگاهشون اعتماد ندارین ) بعدش هر کدام کلی پول ریختن به حساب سازمان مربوطه ( مگه هزینه های برگزاری آزمون چند درصد این پولها میشه ) بعدش در مجموع بعد از سه ماه نتایج را می زنن، خانواده های خاص و افراد پارتی دار قبول میشن و بقیه همان لگد  را می خورند و ......... جالبه سه ماه  بعد همین سیکل تکرار میشه ( حداقل این آزمون را برای  دو یا سه سال معتبر بدارید) 

 خلاصه این ملت چقدر مللووس تشریف دارن 

ترا خدا کپی کنید 20-30 خبرنگار  نجف زاده پیگیری کنه بذارش توی ..... کمی ملت لبخند بزنن

/ 2 نظر / 51 بازدید
محمد

می دانی این چیزها!!! نتیجه چیست؟ نتیجه ملموس افزایش سرطان گونه جمعیت در حدفاصل سالهای 1355 تا 1375 شمسی !!!!!!!!!!!!!! بیکاری شدید، فقر زیاد، معتادی و اعتیاد نگران کننده،تبعیض وحشتناک، نابرابری حقوق،بزهکاری روز افزون، و .... از علائم افزایش وحشتناک جمعیت هستند! یادت نرود که امکانات فعلی ایران برای رفاه 40 میلیون نفر است و جمعیت بیش از این مقدار، همین مشکلات و .... را نیز دارد

محمد

ملت را فقط می دوانند!!!!!!!!!! اگر کسی امکانش را دارد، باید از همین لحظه از ایران خارج شود! فردا خیلی دیر است! اینجا بماند مریضی روحی و روانی و .... می گیرد.... ما که مجبوریم! خدا کسی را مظطرو مجبور به کاری نکند آمین