جمعيت<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ايران شانزدهمين كشور پر جمعيت جهان طي سالهاي 1335 تا 1380 (در 45 سال گذشته)  بالغ بر 6/3 برابر رشد جمعيت داشته است. در حاليكه طي همين سالها رشد جمعيت جهان كمتر از 3/2 برابر بوده است.

 افزايش  انفجاري رشد جمعيت شهر نشين  در تهران5/7 برابر بوده

 

در خوش بينانه ترين برآورد ها از جمعيت  جهان 950 مليون نفر حاشيه نشين، يعني بيش از 15 درصد جمعيت جهان را شامل ميشود

حدود 7 مليون نفر از جمعيت كشور ما حاشيه نشين محسوب ميشوند. در حاليكه قريب به 40 مليون نفر در شهرها زندگي مي كنند

در پنجاه سال گذشته فقر روستايي غالب فقر در ايران به شمار ميرفت. ولي امروزه فقر شهري به عنوان بزرگترين چالش مديريت شهري و ملي كشور به شما ميآيد.

نكتــــــــــه : آيا بيشتر بزهكاران تهيدست هستند/ يا / بيشتر  تهيدستان بزهكار هستند؟

                          رابطه اين دو بحران با همديگر چگونه است؟ نظر شما چيست؟

اين موارد از بزرگترين چالشهاي بحران‌زا در طي دهه آينده است كه در پيش روي مديران سطوح مختلف بروز خواهد كرد

                                   

/ 0 نظر / 12 بازدید