تست اعتیاد

 میزان علاقمندی خود را به دنیای مجازی تست کنید.

برای هر سئوال یکی از گزینه ها را با عدد آن ثبت وسپس جمع کنید.

۱-چقدر بیشتر از آنچه که قصد دارید، در اینترنت می مانید؟1) به ندرت 2) گاه گاهی 3) غالبا 4) به کرات 5) همیشه شامل حال من نمی شود

۲-چقدر بخاطر آنلاین ماندن، اعضای خانواده را نادیده گرفته اید؟1) به ندرت 2) گاهگاهی 3) غالبا 4) به کرات 5)همیشه شامل حال من نمی شود

۳-چقدر اینترنت را به بودن با همسرتان ترجیح می دهید؟1) به ندرت 2) گاهگاهی 3) غالبا 4) به کرات 5) همیشه شامل حال من نمی شود

۴-چقدر از طریق اینترنت، با کاربران دیگر رابطه برقرار می کنید؟1) به ندرت 2) گاهگاهی 3) غالبا 4) به کرات 5) همیشه شامل حال من نمی شود

۵-چقدر دیگران از شما، بخاطر میزان آنلاین بودن تان شاکی هستند؟1) به ندرت 2) گاهگاهی 3) غالبا 4) به کرات 5) همیشه شامل حال من نمی شود

۶-چقدر بخاطر اینترنت، نمرات و کارهایتان در مدرسه افت کرده است؟1)به ندرت 2)گاهگاهی 3)غالبا 4)به کرات 5)همیشه شامل حال من نمی شود 

۷-چقدر ایمیل هایتان را پیش از کارهای ضروری دیگرتان چک می کنید؟1)به ندرت 2)گاهگاهی 3)غالبا 4)به کرات 5)همیشه شامل حال من نمی شود 

۸-چقدر عملکرد کاری و بهره وری شما، بخاطر اینترنت آسیب دیده است؟1)به ندرت 2)گاهگاهی 3)غالبا 4)به کرات 5)همیشه شامل حال من نمی شود

۹-وقتی از شما می پرسند که چه کارهایی آنلاین انجام می دهید، چقدر در موضع تدافعی یا پنهان کاری قرار می گیرید؟1)به ندرت 2)گاهگاهی 3)غالبا 4)به کرات 5)همیشه شامل حال من نمی شود 

۱۰-چقدر افکار آزار دهنده در زندگی را با افکار آرام بخش در اینترنت خنثی می کنید؟1)به ندرت 2)گاهگاهی 3)غالبا 4)به کرات 5)همیشه شامل حال من نمی شود

۱۱-چقدر وقتی در اینترنت هستید، احساس می کنید توان پیش بینی امور را دارید؟۱)به ندرت 2)گاهگاهی 3)غالبا 4)به کرات 5)همیشه شامل حال من نمی شود

۱۲-چقدر فکر می کنید که زندگی بدون اینترنت، چیزی کسالت بار; تهی و بی لذت است؟1)به ندرت 2)گاهگاهی 3)غالبا 4)به کرات 5)همیشه شامل حال من نمی شود

۱۳-چقدر وقتی کسی هنگام آنلاین بودن مزاحم شما می شود، غر می زنید; فریاد می زنید یا عصبانی می شوید؟1)به ندرت 2)گاهگاهی 3)غالبا 4)به کرات 5)همیشه شامل حال من نمی شود 

۱۴-چقدر بخاطر قطع نکردن اینترنت، دچار بی خوابی هستید؟1)به ندرت 2)گاهگاهی 3)غالبا 4)به کرات 5)همیشه شامل حال من نمی شود

۱۵-چقدر فکر می کنید در حالت آفلاین، حواس پرتی دارید; ولی در حالت آنلاین بهتر هستید؟1)به ندرت 2)گاهگاهی 3)غالبا 4)به کرات 5)همیشه شامل حال من نمی شود 

۱۶-چقدر وقتی آنلاین هستید این جمله را بکار می برید: فقط چند دقیقه مونده، الان میام.1) به ندرت 2) گاهگاهی 3) غالبا 4) به کرات 5) همیشه شامل حال من نمی شود

۱۷-چقدر سعی کرده اید از میزان آنلاین بودن خود بکاهید و موفق نشده اید؟1)به ندرت 2)گاهگاهی 3)غالبا 4)به کرات 5)همیشه شامل حال من نمی شود 

۱۸-چقدر سعی دارید میزان آنلاین بودن تان را از دیگران مخفی کنید؟1) به ندرت 2) گاهگاهی 3) غالبا 4) به کرات 5) همیشه شامل حال من نمی شود

۱۹-چقدر میزان آنلاین بودن را به بیرون رفتن با دیگران ترجیح می دهید؟1)به ندرت 2)گاهگاهی 3)غالبا 4)به کرات 5)همیشه شامل حال من نمی شود 

۲۰-چقدر وقتی آفلاین هستید، احساس افسردگی و عصبیت دارید که با آنلاین شدن از بین میرود؟1)به ندرت 2)گاهگاهی 3)غالبا 4)به کرات 5)همیشه شامل حال من نمی شود

پاسخها: اگر جمع نمرات شما بین 20 تا 49 شده ، شما یک کاربر معمولی هستید.
اگر جمع نمرات شما بین 50 تا 79 شده ، شما دارید دچار مشکل اعتیاد اینترنتی می شوید ، مراقب باشید.
اگر جمع نمرات شما بین 80 تا 100 شده ، شما به اکثر پرسش ها ، نمرات 4 یا 5 داده اید. شما دچار اعتیاد اینترنتی هستید و باید مشکل تان را در اسرع وقت حل کنید. واقعا فکر کنید که اگر در پرسش دوم، جواب شما 4 بوده است ، چه بر سر خودتان آورده اید؟

تست اعتیاد به اینترنت (IAT) یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط دکتر «کیمبرلی یانگ» ابداع شده است. در تست IAT هرچه نمره شما بیشتر باشد، اعتیاد شما به اینترنت شدیدتر است. نمرات هم به ترتیب از یک تا پنج هستند. در پایان، باید مجموع نمراتی را که به بیست پرسش زیر می دهید، با هم جمع بزنید تا متوجه وضعیت خودتان بشوید. (منبع: پرشین – استار) 

/ 0 نظر / 7 بازدید