مذاکره و گفتگو

۱- در هر گفتگو طرف مقابل شما نه فرشته است و نه ماشین/ بنابراین با او حرف بزنید و فکر نکنید او تمام قصد و نیات درونی شما را کاملا می داند . با حرف زدن سطح اختلاف اطلاعات را کاهش دهید.

۲- به حرفهای او خوب گوش دهید. هم خوب حرف بزنید / تجزیه و تحلیل کنید بعد کلمات و جملات مناسب بکار ببرید و هم خوب گوش بدهید / اما بهتر است اول خوب گوش دهید بعد حرف بزنید.تا روی بالاترین پلکان اطلاعات اظهار نظر کنید.

۳- در هر گفتگو یک یا چند مجهول وجود دارد و یک یا چند معلوم / سعی کنید مجهولات را خوب بشناسید و معلومها را با همدیگر مقایسه و تطبیق دهید. در ارائه ی کلام عجله نکنید که از گفته ی خود اظهار پشیمانی کنید.

۴- حرفی نزنید که باب مذاکره و گفتگو های بعدی بسته شود. گفتگو را به بن یست نکشید.

۵- اگر دلایلی در اثبات حرف خود دارید همه را رو نکنید . قوی ترین دلیل خود را اول مطرح کنید و دلایل ضعیف تر را بعدن / اگر دلایل ضعیف را اول رو کنید او در مقام دفاع به دلیل شما حمله کرده و روحیه ادامه ی گفتگو و مذاکره شما را خورد می کند.

۶- هیچگاه نظر طرف مقابل را مطلق رد نکنید.از او بپرسید چرا؟این جمله معجزه می کند: ( لطفن توضیح بیشتری بدهید ) 

-

- ....... (ادامه دارد۰۰۰۰۰) 

/ 0 نظر / 8 بازدید