اعلام نمره پایان درس

دانشجویان گرامی درس مباحث ویژه

نمرات آزمون پایانی این درس تا آخر وقت اداری شنبه 22/7  در اختیار واحد آموزش دانشگاه قرار خواهد گرفت - دانشجویان میهمان می توانند نسبت به دریافت نمره خود اقدام نمایند.

/ 0 نظر / 19 بازدید