/ 3 نظر / 18 بازدید
شقایق تنها

عشق را وارد کلام کنيم تا به هر عابري سلام کنيم و به هر چهره اي که تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنيم زندگي در سلام و پاسخ است عمر را صرف اين پيام کنيم عابري شايد عاشقي باشد پس به هر عابري سلام کنيم

perham

بهشت کجاست؟ آنجا که دانایی است و آدم بدون دانش مثل تفنگ بدون خشاب است

amir

باسلام بسیار جالبه درسته متاسفانه همن طوره>