آقای رئيس جمهور / چالشهای سازمانی در حوضه ی اجتماعی

·   اقاي رتيس جمهور شما كه گفتيد وام دار كسي يا گروهي  در موفقيت كسب آراي مردم انتخابات رياست جمهوري  نيستيد. اما معلوم شد هستيد تمامي افراديكه در ستادهاي انتخاباتي شما دخيل بودند در شهر ها و استانها و پاي تخت  به نون و نوايي رسيدند. خداييش اگر كمك كردن به احاد ضعيف مملكت به اين آساني بود چرا..... نكردند و نمي كنند . اينها زمينه انتخابات دوره ي بعدي يا .... واقعن هر كي هر چي بنويسه بدون اينكه تفحصي بشه قابليت اجرايي داره كه فقط سرو صدا بخوابه يا  به عدالت  عمل كردن پيچيده تر از به مساوات عمل كردنه 0000 هر چند ميدونم شما كه نميخوانيد  پس جوابشو خودم بايد يه جوري براي خودم  بدهم . ( بهر حال اينها سخنان مردم در حاشيه مسائل اجتماعي و سازماني)

·   وجود خانمها واقعا فضاي اداري سازمانها را تغيير ميدهند . حداقل اقايون مودب تر و ارباب رجوع محترمانه تر برخورد مي كنند و روابط كاركنان تلطيف تر ميشود. نگيد اين تفكر فمنيستيه چون خيلي ديگه مرتجعانه است.

·   نظام  و قانونمندي در انتصاب مديران و عزل آنها نيست. مگه قرار نشد هر كي متناسب با رشته شغلي ، رشته تحصيلاتي و تجربه شغليش منتصب بشه پس چي شد؟ سازمان مديريت و برنامه ريزي را برديد توي رياست جمهوري كه هر كاري خودتون ميخواهيد بكنيد پس نظام خدمات كشوري چي شد؟

·        پس اون قانون بانك اطلاعات مديران و نظام مند كردن انتصابات و انتخابات مديران  چه شد؟

·        چند دستگاه نظارتي در مقابل چند دستگاه اجرايي ( چه نسبتي )

·        بين حقوق خانوار و سازمان چه رابطه اي وجود دارد؟

·   به چه ميزان خانوارها احساس تعلق به سازمان والدين خود دارند؟ اين روابط در سازمانهاي اروپايي ، امريكايي ، روسي ، ژاپني، كره اي چگونه است؟

·   چرا راهكارهاي فرار از دستورالعملهاي و محدويتهاي خرج كرد بودجه اي از سوي خود ذيحسابان ارائه و اجرا ميشود. ( اجناس خارجي خريد ممنوع – جنس خارجي بخر فاكتور ايراني بياور)

·   چرا دانشگاه آزاد به اساتيد خود معادل 17 جلسه ( هفته) حق التدريس ميدهد در حاليكه كم فروشي مي كند و 8 جلسه سر و ته كلاسها را هم مياورند و دانشجويان هم هورا مي كشتد. اما پول بي زبان و چرب و چيل را به جيب خوشنشينان هلو مي كند ولي  تاريخ امتحانات را برمبناي 8 تا 12 جلسه تنظيم ميكند و استدلالي بر غلط اندازي را ترويج ميکنند.

/ 1 نظر / 16 بازدید
پارمیس

ممنون که به من سر زديد.من قابل اين حرفها نيستم لطف داريد با اينهمه اگه واقعا بتونم کمکتون کنم خوشحال ميشم.در مود اين مردک که آقای رييس جمهور صداش کرديد: اين سوالها که پرسيده ايد خيلی فراتر از سطح فهم وشعور وسوادش هست خودتون رو خسته نکنيد.بذاريد اونم با هاله نورش خوش باشه