مرحله دوم هدفمندی - گرایش به ایجاد تعادل نظامند در کسب درآمدها و ارزیابی قیمتهای

بدیهی است که ضعف مدیریت یا سوء مدیریتها در افزایش هزینه های مادی و غیره مادی باعث فرصت سوزی در نظام های مختلف جامعه خواهد شد . نقدهای زیادی در نظام انتصاب مدیران لایق در رده های مختلف عالی میانی و عملیاتی وجود دارد . متاسفانه سیستم منسجمی در این خصوص وجود ندارد ( این مبحث در جایگاه خودش قابل تجزیه و تحلیل است) اما عواقب این ضعف اساسی در شرائط پیش روی جامعه میتواند  مسبب بحرانهای جدید اجتماعی اقتصادی فرهنگی و حتی سیاسی شوند.

1- لازم است قیمت های تمام شده ی بنزین - آب و گاز -برق و.... مورد ادعای وزارتخانه های متولی مانند شرکت نفت و نیرو و ........ دقیقا مورد بررسی شود - اولا اینکه این قیمتهای تمام شده فعلی قابلیت استناد نیستند. بدلیل اینکه مدیریت بهینه ای در کاهش قیمت تولید وجود ندارد.

2- اگر قرار باشد سهم بودجه بندی سالیانه را از درآمد نفت کمتر کرده و سهم مالیاتهای  مستقیم و غیره مستقیم را بیشتر کنند مستلزم اصلاح نظام مالیاتی کشور و برقراری سیستم اتوماسیون کد اقتصادی در تمام مشاغل است تا میزان درآمدهای واقعی مشاغل معین گردد تاکید می شود  مشاغل آزاد و راههای فرار مالیاتی را مسدود کرده تا حد امکان مالیاتها را غیره مستقیم اخذ نمایند.

3-  بنا بر ادعای وزیر محترم اقتصاد تاکنون بخش تولید مالیات نمی داده  هر مقدار وضع کردن مالیات بر محصولات و خدمات تولیدی بلافاصله تولیدکننگان این مالیات و عوارض و گمرکات را  چندین برابر روی قیمت تمام شده تحمیل کرده و در واقع بطور مضاعف این مصرف کننده است که مالیاتها  را پرداخت می کند و نه تولیدکنندگان و کارخانجات.

4- اگر قرار باشد مشاغل و مصرف کنندگان مالیات بیشتری بدهند سهم درآمدی مردم نیز در باید از منطق و معیارهای مشخصی تبعیت کند .در حال حاضر میزان درآمدهای ماهیانه هفتگی و روزانه مشاغل دارای منطق متعادل و متناسبی نیست . افرادی و مشاغلی هستند که به واسطه خلا’ های موجود از رانت های فراوانی بهره می برند - درآمدهای برخی مشاغل هیچ تناسبی با مهارتها و زحمات و مواد مصرفی نسبت به تخصصها و .... ندارند به عبارت دیگر الگو های قیمت گذاری مشاغل نظامند نیستند. سپردن قیمت و نرخ دستمزدها به اتحادیه همان صنف گزینه درستی نیستمرجع تعیین نرخ دستمزدها و قیمت ها لازم است از توان کارشناسی و جامع نگری اقتصادی بهتری برخوردار باشد.

جمعبندی :

- قیمتهای تمام شده مورد ادعا واقعی و کارشناسی شده نیستند.

- نظام اخذ مالیات عوارض و گمرکات ناعادلانه و پر از نارسایی است

- هر گونه اخذ مالیات و عوارض در بخش تولید به مصرف کننده ختم میشود و اگر بر مصرف هم مالیات اضافه شود مصرف کننده مالیاتهای توام و مضاعفی را پرداخت خواهد کرد که همین سبب افزایش نرخ تورم می شود.

- اگر قیمتهای سوخت و سایر منابع انرژی در کشورهای همجوار مورد استناد قرار می گیرد لازم است سایر فاکتورهای نظام درآمدی سرانه مصرف وضعیت خدمات و میزان نرخ درآمد مردم کشورهای مذکور نسبت به قیمتهای سوخت نیز مد نظر قرار گیرد.

/ 1 نظر / 21 بازدید
محمد

"هدفمندی یارانه" ها یا به تعبیر دیگر"ریاضت اقتصادی" مدل ایرانی شده "کشور یونان" ایرانیزاسیون اقتصاد!!