چرا پهلوانی حرفه ای شد

برنا: بازتاب اتفاقی که هفته گذشته رخ داد و منجر به قتل یک فرد توسط یکی از قوی‌ترین مردان ایران شد، همچنان ادامه داد.
چهارشنبه هفته گذشته یکی از چهره های معروف حاضر در مسابقات قوی‌ترین مردان ایران یکی از دوستان خود را به قتل رساند.
این اتفاق همچنان بازتاب های فراوانی دارد.
آخرین اخبار از جزییات این اتفاق حاکی از آن است که حادثه عصر چهارشنبه بر سر یک مطالبه مالی (سه میلیون تومان) صورت گرفته است.
مقتول که به قاتل مبلغ سه میلیون تومان بدهکار بوده است، در نشستی که برای حل و فصل این اختلاف برپا بوده حاضر می شود، اما در جریان این نشست یک پیامک به موبایل مقتول می رسد و همین مسأله علت العلل خروج وی از محل این نشست و درگیری خونین میان وی و دوستش با برادران قرایی می شود و امیر قرایی برادر بزرگ‌تر پس از حمله با سلاح سرد به دوست مقتول، ضربه ای به دست مقتول وارد می کند و همان ضربه و خونریزی ناشی از آن منجر به فوت وی می شود.

ضارب که از محل متواری شده بود، 2 روز بعد خودش را معرفی می کند تا پرونده وی وارد مراحل قضایی شود.
قاتل که دارای فرزندی 4 ماهه است، سابقه دوستی چندین ساله با مقتول دارد و ضمنا برادر وی علیرضا قرایی نیز متهم به دست داشتن در این قتل است.
=======

چرا اصرار داریم ورزش را حرفه ای کنیم ؟ چرا باید از الگوهای غربیها فقط موارد منفعتی و افراط و تفریطشو برداریم ؟

حرفه ای شدن یعنی برای پول ورزش کردن - مگر غربیها از محیط عمومی ورزش حرفه ای دل خوشی دارن ؟ مدل و الگوی جدیدی سیستم جدیدی برای ورزش باید ریخت جور دیگر باید دید.

ورزش را پهلوانی کنیم یا پهلوانی را حرفه ای کنیم ؟

اگر ورزش نتواند روحیه و منش جوانمردی و رادمنشی و اخلاق را در جامعه بهبود ببخشد نبود آن به زه بود آن  باد.

بازتابهای حرفه ای کردن = پولی کردن  ورزش

- آدم فروشی ورزشی = معامله ادمها

- دوپینگ ورزشی

- فحاشی و نابهنجاری تماشاگران = درگیریهای خیابونی و ورزشی

- انحرافات حرفه ای و بدن نمایی + تابو های ورزشی

خوشآیندی خبرنگاران و عادل فردوسی برنامه نود  ٩٠از حاشیه ها و پرداختن به هیجانهای حاشیه ای بجای طرح مسائل فنی و تاکتیکهای فنی و تخصصی و آموزشی- هر چند نقادی او خوشآیند تماشاگران است - چون ایرانیان بطور کلی از به زیر کشیدن و چالش ایجاد کردن برای مراکز قدرت خوششان می اید .

/ 1 نظر / 18 بازدید
حامد

اینکه ورزش ما حرفه ای شود چیز بدی نیست . اما ابتدا باید ظرفیت های این کار ایجاد شود هم در مدیریت و برنامه ریزی ورزش و هم در خود ورزشکاران تا دیگر شاهد اینگونه مسائل و اتفاقات نباشیم . اینگونه مشکلات در زندگی همه ما هست ولی باید یاد بگیریم که هر کسی را نباید به عنوان الگو در نظر بگیریم .