احساس تعهد و تعلق

یکی از راهکارهای تجربه شده در مدیریت نیروی انسانی بمنظور افزایش تعهد در سازمانها و شرکتها ایجاد زمینه ی احساس تعلق کارکنان نسبت به سازمان است که از طرق مختلف قابلیت اجرایی دارد. از آن جمله سهیم کردن کارکنان - ارائه بورسهای مختلف - انجام خدمات خاص مثلا اعطای وام و .....
بسیاری از سازمانهای موفق که در دو دهه ی اخیر گوی سبقت را در نوآوری خلاقیت و توسعه محصولات  از سازمانهای اروپایی و امریکایی برده‌اند  با بکار بردن این روشها توانسته اند همدلی و همکاری کارکنان را بیشتر کرده و ناشی از این پدیده  محصولات آنها بازار جهانی را در تسخیر خود در آورده است گشورهای نظیر ژاپن - کره - تایلند مالزی از این دسته کشورها بوده اند.

اعمال مدیریت نیروی انسانی این شرکتها به نحوی نگرش داشته که نه فقط شخص کارمند نسبت به سازمان احساس تعلق کند بلکه قواعد و خدمات رفاهی را بنحوی طراحی کرده اند که خانواده کارمند نیز همین احساس را دارد چرا که همانطور که شخص کارمند نیاز خدمتی سازمان را تامین میکند سازمان نیز نیازهای خانواده ی کارمند را تامین میکند.  این رابطه رابطه ای متقابل است در نگرش مدیران ژاپنی چینی و کره ای مشکل کارمند مشکل او تنها نیست بلکه مشکل سازمان او هم هست. نگرش مدیران  اینوع کشورها این است که اگر شخصی را استخدام میکنند در واقع همراه با خانواده ی  کارمند را نیز به استخدام درآورده اند.بنابراین تسهیلات لازم از جمله تامین مسکن خودرو لوازمات اساسی زندگی سبد مایحتاج خوراکی بهداشتی درمانی و حتی اموزشی خانواده را چنان برنامه ریزی و تامین می کنند ( بوسیله کارتهای اعتباری با عقد قرارداد با شرکتهای خدماتی و فروشگاههاو مراکز آموزشی و درمانی) که خانواده همواره خود را مدیون سازمان محل خدمت سرپرست خود میدانند

همسر فرزند به نوعی افتخار میکند که پدر و یا مادرش در سازمانی خدمت میکند که ناشی از تسهیلات این سازمان او و خانواده در رفاه و امنیت مطلوب بسر میبرد. در این صورت بعنوان فردی موفق زندگی میکند وموفقیت خود را مرهون سازمان و شرکت والدین میداند بنابرهمین احساس تعلق او بیشتر و بیشتر میشود.بر اساس همین اصل است که کارمند دارای تعصباتی خارج از محیط سازمان نسبت به حفظ حرمت و نام شرکت و محصولات تولیدی سازمان خود خواهد داشت. شاید خوانده یا شنیده باشید  که کارمند یک شرکت  خودرو سازی  ماشینی که متعلق به او نبوده تمیز میکند چرا که خارج از محیط شرکت نیز خود را درمقابل حفظ حقوق مشتریان شرکت و حفظ ابروی شرکت متعهد میداند.

و دایر کردن باشگاهها اموزشکده ها و ..... در راستای این راهبرد موثر بکار بسته میشود.

در حالیکه موارد فوق به تجربه علمی اثبات شده است که مرز تعامل بین خانواده و سازمان را کمتر نمایند تا کارکنان وقت بیشتری را در خدمت سازمان و شرکت خود قرار دهند و اصولن با پیشرفت تکنولوژی کار در خانه به عنوان پدیده ای مدرن در حال گسترش است .

ما در کشور ایران بر خلاف این اصول علمی گام برمیدارم و دیوارهای مرز بندی شده بین خانواده و سازمان محل خدمت را بلند تر و ضخیمتر میکنیم

حذف سوبسید یا همان یارانه خدمات رفاه کارکنان  گامی در جهت دورتر کردن و کم انگیزه نمودن کارکنان نسبت به احساس تعلق نسبت به سازمان است. 

/ 0 نظر / 22 بازدید