ایده ها

هیچ ناممکنی  غیره ممکن نیست

اگر پول حذف شود و هر کالا و خدمتی دارای قیمتی مصوب بر اساس کدینگ کردن آن کالا یا خدمت در سیستم کارت خوانهایی که تحت نظارت نظام اقتصادی کل کشور تعریف شود. دیگر نیازی به چاپ و حمل و تبادل پول نیست همه دارای یک کد اعتباری هستند نیازی به کارتهای بانکی عضو شتاب هم نیست.  کد ملی شما می تواند دارای اعتبار پولی و مالی شما باشد. نیازی به خیلی از سازمانها و بانکها هم نیست.

 در این صورت قیمت کالاها و خدمات را فروشنده تعیین نمی کند بلکه مرجع ذیصلاح مثلا اتحادیه یا صنف بر اساس قیمت استاندارد تعیین می کند.

 قیمت استاندارد شده قیمتی است که ارزش تولید آن کالا یا خدمت را داراست. هیچ تولید کننده ای نباید قیمت فروشی بالاتر از  محدوده تعیین شده قیمت تمام شده کارشناسی شده را عرضه کند. به عبارت دیگر، صرفه اقتصادی نیست که خارج از قیمت تمام شده استاندارد تولیدی یا خدمتی ارائه شود.

دیگر هیچ پزشکی از بیمارش پول زیر میزی نمی تواند بگیرد. همه ی تبادلات خرید و فروش براساس کد تعریف شده خدمت یا کالا ها توسط کد ملی شما از حساب اعتباری شما کسر میشود و به حساب اعتباری فروشنده واریز میشود.  در این صورت اگر چه ممکن است مشکلات خاص خودش را داشته باشد ولی بسیاری از معضلات اقتصادی در بازار تجارت بین مردم و مشاغل، همچنین سوءاستفاده های مالی کاهش پیدا می کند. رصد گردش مالی هر فرد، هر شرکت، هر منطقه ، هر صنف و  قشری قابل بررسی است. کسب مالیاتها شفاف و بدون  پنهانکاری انجام میشود . محاسبات درآمد ملی و سرانه دقیقا معین میگردد .

 البته برای شروع میتوان فعلن در کنار سیستم سنتی فعلی، سیستم جدید هر چند تا حدودی راه افتاده را گسترش داد.

شما چه فکر می کنید ؟

ایده شما در این مورد چیست؟

 

/ 0 نظر / 23 بازدید