مديريت تحول <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هيچ ميدونيد اگر تعاريف كلاسيك و سنتي را تغيير دهيد مي تونيم فرآيند تغيير و تحول را سبب شويم.

مديران مي تونند تعاريف خيلي از امورات اجتماعي و سازماني را تغيير دهند تا كاركنان و عموم مردم بينش و نگرش آنها نسبت به خيلي از پديده ها تغيير كنه و اگر توانستيد نگرش افراد را تغيير دهيد بخوبي مي توانيد تحول را مديريت كنيد.

 

شما به عنوان مدير فرضي سازمان خود  كدام گزينه را ترجيح ميدهيد :

 

*حالت اول:

(الف)- تغيير در ساختار سازمان (ب)- تغيير در سيستمها و روشها  (ج)- تغيير و در افراد (د)- تغيير و تحول در رفتار (و)- تغيير و تحول در نگرش.

 

*حالت دوم:

(الف)- تغيير و تحول در نگرش(ب)- تغيير و تحول در رفتار (ج)- تغيير در افراد (د)- تغيير در سيستمها و روشها (و)- تغيير در ساختار سازمان.

 

هر دو روش ضمن مشابهت به همديگر .اما از بالا به پايين و يا برعكس با همديگر كاملا متفاوت است و پيامدهاي متفاوتي دارند كه مباحث مربوط به هر كدام قابل مطالعه و بحث است.

اما توجه بازديد كنندگان را به تغيير در تعريف كلاسيك  واژه [خبر] جلب مي نمايم تا خود شما وقايع را با توجه به تغيير در بينش و نگرش ناشي از تغيير تعاريف بيشتر متوجه شويد.

 

- تعريف كلاسيك و سنتي از خبر: خبر عبارت است از گزارش اطلاعاتي است از واقعه‌اي كه  كه رخ داده است و از فرد A   به فرد B منتقل مي شود.

 

- تعريف مدرن از خبر: خبر عبارت است از گزارش اطلاعاتي است از واقعه‌اي كه رخ نداده است و از فرد A   به فرد B منتقل مي شود تا آن واقعه وقوع يابد.

 

هر چند از نظر برخي از كارشناسان علم خبر رساني تعريف دوم را تحريف خبر و يا شايعه سازي مي پندارند اما اكنون مديران سياسي و سازماني چنان در اعمال مديريت خود به جامعيت عوامل سيستمي اشراف خواهند داشت كه ادعا مي كنند با اين تغيير در نگرش ميتوانند وقايع را به سود منافع سازماني  گروه خود تغيير و متحول كنند.

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
hamid khadem

سلام - وبلاگ خوبی داريد موفق باشيد

ليدا

سلام وبتون خيلی خوبه ممنونم که به وب من سر زديد قربون يو

nafiseh

to mahsharyyyyy.har chi mikhastamo baram gozashtyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy[ماچ][گل]