پست های ارسال شده در بهمن سال 1383

- اثــركـم رنـگـتريــن نـوشتـه هـا ؛ بيشتـر از قـويـتريـن حـافـظـه است . - اگـر فـعـاليتـي نـوشتـه نشـده بـاشـد ؛ آن فـعاليـت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
شمع بزم محفل شاهان شدن شوقی ندارد. خوش آن  شمعی که روشن می کند ويرانه ای را. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نـازم  به ناز آنکه ننازد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید