پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1387

2 اردیبهشت

قیصر امین‏پور متولد دوم اردیبهشت سال 1338 در شهرستان دزفول بود.زندگينامه و برخی آثار استاد: http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d9%82%db%8c%d8%b5%d8%b1+%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86+%d9%be%d9%88%d8%b1&SSOReturnPage=Check&Rand=0
/ 0 نظر / 24 بازدید