رفتار اقتصادی

آدمهای اقتصادی و رفتارهای اقتصادی

 محمد (ص) پیامبر گرامی اسلام:

" لکل شی ء آفه تفسده و اعظم لاآفات  آفه تصیب امتی حبهم الدنیا و الدینار و الدرهم." 

" هر چیزی آفتی دارد که آن را فاسد میکند. بزرگترین آفتی که به امت من میرسد علاقه ی شدید به دنیا و پول و ثروت است. " 

بدون شک سوق دادن رفتار مردم در اینکه همواره اقتصادی رفتار کنند و فعالیت آنها به بهای ارزش ریالی تبدیل شود خطراتی را برای بر هم زدن اخلاقیات در جامعه بدنبال خواهد داشت.از دو دهه پیش پندارهای آشکار و پنهان جامعه به نحوی بوده که هر رفتار و کرداری را با محک ریال و تومان بسنجیدیم و در واقع رفتار آحاد جامعه به نحوی شده است که تا تقی به توقی میخورد بفکر سود طلبی و نفع مادی می افتیم . این نوع رفتارها منجر به نوعی رفتار تجارگونه حرام شده است بگونه ای که هر کس دست در جیب دیگری می کند و جبران کسری خود را از زحمات دیگران برمیدارد. به نوعی دزدی آشکار از دیگران عادت زده شدند و قباحت آن نیز از وجدانهای بیدار رخت بربسته است.

این نوع رفتار قبلن در اقشار محدودی مشهود بود که غالبن در تجار خاصی انگشت شمار به چشم غیره مسلح مشاهده میشد. این آفت  اکنون در اقشار دیگری مانند جامعه پزشکان - قضات – روحانیون – لشکریان- معلمان - اساتید - مدیران - رانندگان - کارمندان - و ..... مشهود است.

 یادم میاد در کتابی که دو ده ی پیش نگارش شده بود در نقد رفتار انسانهای غربی و مادیگرا میخواندم  این نوع آدمها اگر ببینند فردی در حال غرق شدن در رودخانه است برای این اقدام به نجاتش میکنند که در قبال نجات جان او پاداش مالی گزافی دریافت کنند. اما اکنون به وفور مشاهده میشود که آدمها از هر بحرانی و واقعه ای برای کسب ثروت سوءاستفاده و فرصت طلبی میکنند. 

اگر بارندگی شدیدتر شود کرایه های حمل و نقل افزایش میابد.

اگر  مریضی اورژانسی تر باشد نرخ معالجه افزایش مییابد.

اگر محل اقامه نماز جماعت دورتر باشد صفوف پرجمعیت تر باشند نرخ امام جماعت بیشتر میشود.

اگر ........

بهر حال اقتصاد عین کارد  چند لبه میماند هم میتواند پوست میوه را بردارد هم میتواند پوست آدمها را قلفتی بردارد.( آزادی و مملکت آزاد یعنی این )!! 

/ 0 نظر / 3 بازدید