ايرانيان را بهتر و بيشتر بشناسيم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آنچه مسلم است شناخت بر هر جامعه‌اي راه را براي اعمال مديريت بر آن جامعه هموارتر ميكند. لذا با مطالعه‌ي كنجكاوانه، بر خصوصيات ايراني واقف شويد تا به ميزان موفقيت شما در مديريت افزوده شود.

-        ايراني در باب قضاوت در زمينه‌ي بدي يا خوبي هر پديده، آن را با شرايط ايده‌آل خود مي‌سنجد

-        ايراني هرگز نمي گويد من چگونه بايد باشم تا اوضاع به سامان باشد، بلكه همواره قوانين و مقررات را ناقص و چنين و چنان مي‌شمارد تا امور به سامان باشند

-        احساسات نژادپرستانه در روحيه ايراني نوعا مشاهده نميشود . در بدنه اصلي جمعيت ايراني هويت مسلمان بودن در سطح بالاتري نسبت به ايراني بودن قرار دارد

-        ايرانيان تمايلي به مبارزه‌ي طبقاتي ندارند. تعارضي بين كارگر و كارفرما در محيط سازماني به صورت برجسته وجود ندارد. 

ادامه دارد.....

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
حمید اسدپور

ای ول مهندس متنات جالبه ولی پيشنهاد ميکنم تو سايت بلگفا وبلاگ بسازی