چهارچوب تهیه پروژه

روش تهیه تجزیه و تحلیل پروژه کارآفرینی  

قابل توجه و استفاده دانشجویان گرامی:

پروژه عملی درس کارآفرینی

  فرایند تاسیس یک کارگاه - یک شرکت و یا واحد کسب و کار خدماتی یا تولیدی

 طرز تهیه و ویرایش  پروژه

 1-  جلد: شامل آرم دانشگاه و عنوان دقیق دانشگاه – عنوان دقیق پروژه – نام استاد – عنوان دقیق درس – نام دانشجو همراه با شماره دانشجویی- سال و فصل تهیه و تنظیم.

2- چکیده – پیش گفتار : کلیاتی در مورد پروژه – تقدیر و تقدیم زحمات

3- فهرست مطالب:

4-  مقدمه : شروعی برای ورود به مبحث.

5- پیشینه پروژه : معرفی سوابق و نتایج پروژه های مشابه و مرتبط:

6-  تعاریف و کلید واژه های مبحث:

7- اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع پروژه:

8- اهداف پروژه:

9- تئوری و فرضیه – اهداف و دیدگاه با افق بلند مدت پروژه:

10-  مبحث اصلی – ورود و پرداختن به مباحث و ابعاد مختلف پروژه

11- نوع پژوهش- پرداختن به موضوع – میدانی و کتابخانه – کاربردی:

12-  جداول و آمار و اطلاعات:

13-  تجزیه و تحلیل – مقایسه – فراوانی – نتایج پردازش آماری:

14- مشکلات  و نارسائیها:

15-  نتایج و استدلال ها:

16- نتیجه گیری:

17- جمع بندی و ارائه پیشنهادها و راه حلها:

18- منابع و مآخذ:

19- پیوستها و پرسشنامه ها :

20- الصاق نمودارها و عکسها و تصاویر:

 توضیح و تذکر:

 سعی شود کارگاهها ، شرکتها و موسسات غیره دولتی که به انتفاع و فعالیتهای اقتصادی و یا (غیره انتفاعی خدماتی و کمک رسان حمایتی) می پردازند انتخاب شوند.

تعداد واحدهای سازمانی حداقل سه واحد متفاوت در کنار همدیگر بعنوان یک تشکل فعالیت کنند. نفرات آنها از 8 نفر که بطور مستقیم یا غیره مستقیم در زنجیره فعالیت داشته باشند  را انتخاب کند

اگر واحد کسب و کار مورد نظر شما از چندین واحد سازمانی و حداقل پرسنل 30 تا 40 نفر  به بالاتر باشند با تقسیم کار میتوانید بین دو تا سه  نفر دانشجو پروژه مشترک را تهیه نمائید.

- تاکید:::از خرید پروژه های آماده نزد کافی نت ها وپرداخت پول برای دانلود از اینترنت خودداری نمائید تاکید میشود دانشجویان بمنظور اشنایی با واقعیتهای عرصه های کسب و کار خود شخصا نسبت به بازدید و تهیه مراحل کار بپردازند تا با مسائل و مشکلات و روشها و شیوه های فعالیتهای اقتصادی  و نظام بروکراسی و مراحل تاسیس شرکتها بیشتر آشنا شوند.

- اگر از پروژه های توجیه اقتصادی آماده استفاده می کنند حتمن با نمونه کارگاه یا شرکت تاسیس شده در عرصه های واقعی اجرا شده مطابقت دهند و وضعیت  فعلی پروژه را بررسی و ثبت نمایند.

 سئوالات محتوایی تهیه تجزیه و تحلیل پروژه کسب و کار

الف : معرفی طرح

نام و نشانی- نوع فعالیت اقتصادی یا حمایتی و خدماتی

نام و نشانی مالکین و سرمایه گذاران و موسسین و مدیران

ماهیت فعالیت- سرمایه گذاران اصلی و اعضا

تحلیل صنعت خدماتی صنعتی کشاورزی و یا غیره

- دورنمای واحد مورد نظر- تحلیل واحد های کسب و کار – رقبای احتمالی داخلی و خارجی

بخش بندی واحدهای سازمانی

شرح چگونگی کارآفرینی از لحاظ شخصیتی و رفتاری و مراحل اجرایی کارآفرینان این واحد کسب و کار

- مواد و منابع اولیه فعالیت این واحد کسب و کار

اندازه و حدود پوشش بازار این واحد از لحاظ حوزه جغرافیایی داخلی منطقه ای یا صادرات

عرصه و اعیان – تجهیزات و ماشین آلات و نوع انرژی و منابع تامین آن

تعداد دفاتر – چارت سازمانی – تعداد شعب – تعداد نیروی انسانی

ترکیب نیروی انسانی از لحاظ جنسیت – تحصیلات و سوابق و مهارتها

فرآیند تولید و انجام خدمات بین واحدهای مختلف سازمانی

شیوه های کنترل – مراحل کنترل- نحوه دفع ضایعات – میزان استهلاک و ضایعات

روشهای بسته بندی و مراقبت و نگهداری انبارداری

نوع  محصولات و خدمات – هزینه های مصروفی – قیمت تمام شده – قیمت فروش

نحوه نگهداری و سیستم انبارداری و عرضه به بازار – سیستم حمل و نقل و توزیع

روشهای عرضه و ورود به بازار – نحوه بازاریابی- تبلیغات و ارتباط با بازار

نحوه پیش بینی بازار و سفارش مشتری

خدمات پس از فروش – ارتباط با مشتریان

- سبکهای مدیریتی قابل اعمال در واحدهای سازمانی- میزان اقتدار و شخصیت واحد کسب کار در جامعه و عضویت صنفی

نحوه مدیریت مالی و حسابداری

نوع مالکیتها و سرمایه گذاری و جذب سرمایه برای توسعه

- نحوه تهیه گزارشات مالی تهیه تراز مالی – تحلیل نقطه سربه سر

====================================

 1- چونگی ایده اولیه دایر کردن واحد کسب و کار؟

2-نقش افرادی که در پرورش ایده اولیه موثر بوده اند؟

3-چه امکانات و تجهیزات اولیه ای در ایجاد این تفکر موثر بوده اند؟

4-منابع اولیه تاسیس واحد کسب و کار؟

5-هدف تاسیس واحد؟

6-استراتژی و افق بلند مدت تاسیس واحد؟

7-دستگا ههای متولی و حمایت کننده واحد کسب و کار کدامند؟

8-مراحل اولیه قانونی تاسیس واحد چگونه بوده است؟

9-سرمایه اولیه چگونه تهیه شده است؟

10-طراحی و مدل برنامه ریزی این واحد؟

11-هزینه های ثابت و متغیر واحد کسب و کار به چه میزان بوده جدول آن با توجه به فرمول نقطه سر به سر تهیه شود.

12-منابع اولیه واحد چه بوده اندو چگونه تهیه شده اند؟

13-پیش بینی اولیه تولیدات به چه میزان با چه کمیت و کیفیتی بوده است؟

14-تعداد نیروی شاغل با چه نوع سازماندهی طراحی شده است؟

15-واحد های خدماتی و تولید زیر مجموعه و بالا دستی این واحد کدامند/

16-مراحل قانونمند کردن آن چگونه بوده است؟

17-تضمین ها و ضمانت های حمایتی این واحد کدامند؟

18-خدمات بیمه در این صنف (کسب و کار چگونه است؟)

19-طرح توسعه فازهای بعدی و تکمیلی این واحد کسب و کار چگونه است؟

20-واحد های وابسته و زیر مجموعه واحد کسب و کار کدامند؟

21-حجم تولیدات در سال چگونه است؟

22-چارت سازمانی این واحد.

23-مدیریت این واحد از چه الگویی برای اعمال مدیریت استفاده میکند؟

24-عضویت این واحد کسب و کار در اتحادیه ها و انجمن ها چگونه است و چه تعاملی دارد؟

25-نسبتهای مدیریت نیروی انسانی این واحد چگونه است-نسبت تخصصهای مدرک تحصیلی-نسبت تجربه و سنوات-نسبت دریافتی حقوق و دستمزد؟

26-بازاریابی و نوسانات قیمت در محصول تولیدی چگونه است؟

27-میزان عرصه و اعیان واحد چگونه است؟

28-سیستم حفاظت و ایمنی در این واحد چگونه است؟

29- مهمترین مسائل و مشکلات کنونی این کسب و کار چیست؟

30- فرصتها و تهدیداتی که این کسب و کار را درحال و آینده دربر میگیرد کدامند؟ 

موفق باشید 

 

/ 2 نظر / 250 بازدید
دانشجو

سلام شرایط تهیه پروژه رو خیلی سختش کردین فکر کنم با این اوضاع همه قید نمرشو بزنن

علی کرامت نیا

سلام استاد تا کی فرصت ارسال پرژه را داریم در خصوص پرورش و نگهداری اردک بوده قبلا با شما صحبت شده مطالب آماده است فقط مقدمه و فهرست بندی شوند با تشکر از سایت شما استفاده کردیم