و خداوند دست خطی برای من نوشت

مدتها بود قید وبلاگمو زده بودم . حوصله نت را نداشتم یعنی انگیزه ای برام باقی نمانده بود تا اینکه :

آتشی دیگر بر  افروختی  .  .    .     داغ خاکستر بر فرو ریختی 

بله واقعا داستان سرای قادر در نگارش سناریوی من فقط ۲۵ هر ماه چند خطی از کتاب مرا می نگارد. و اینبار چه با مرحمت با قلم زیبای خود نگاشت.

بی صبرانه منتظر صفحه دیگری از زندگی هستم.

/ 0 نظر / 9 بازدید