تحلیل دانشجو از زبان دانشجو

شیرین ترین لذت تماشای لبخند دانشجو در شرائط سخت و دشواراست 
به شرط اینکه به قهقه ی گریه آور منجر نشود.
 
فقط دانشجویان می فهمند
 
قانون پایستگی واحد :واحد ها نه از بین میروند و نه پاس میشوند بلکه از ترمی به ترم دیگر انتقال میابند !
تقلب چیست؟ یک سری اعمال ننگین در صورت این کاره بودن شخص امتحان دهنده آخر عاقبت خوش وخرمی داردنوع خاصی از  هلو برو تو گلو
شب امتحان شبی که در آن نسکافه و قهوه از والیوم ده هم خواب آورتر می شوندشب ر ق ص و پایکوبی کلمات جزوه و کتاب بر روی سسلسله اعصاب محیطی و مرکزی دانشجو
دانشجویان ساکن خوابگاه : جنگجویان کوهستان
دانشجویان پرسر و صدا : گروه لیان شان پو
خانواده دانشجویان : بینوایان
انتخاب درس افتاده : زخم کهنه
اولین امتحان : جدال با سرنوشت
مراقبین امتحان : سایه عقاب
تقلب : عملیات سری
روز دریافت کارنامه : روز واقعه
اعتراض دانشجو : بایکوت
اعتراض برای کیفیت غذا : می خواهم زنده بمانم
دانشجوی اخراجی : مردی که به زانو در آمد
آینده تحصیل کرده : دست فروش(البته این برا رشته ما نیستاون یکی رشته ها رو میگم.)
رئیس دانشگاه : مرد نامرئی
استاد راهنما : گمشده
دانشجویی که تغییر رشته داده : بازنده
سرویس دانشگاه : اتوبوسی به سوی مرگ
کتابخانه دانشگاه : خانه عنکبوتان(به استثنای دانشگاههای علوم پزشکی)
اتوماسیون تغذیه : آژانس شیشه ای
التماس برای نمره : اشک کوسه
سوار شدن به اتوبوس : یورش
ترم آخر : بوی خوش زندگی
تسویه حساب : خط پایان
عمر دانشجو : بر باد رفته
مسئول خوابگاه : کارآگاه گجت
 
 
/ 2 نظر / 27 بازدید
مژده

استاد سلام یه جمله هم واسه دانشجوها شاغل مینوشتین ( بینوا )

نجم الدين شرفي

سالم دوست و استاد گرامي وقتي مطالب وبلاگتان را مطالعه ميكنم بعضياشون واقعاًشاد و خندانم ميكنند و بعضاياشون هم شديدآً به فكر ميبرندم اميدوارم روزي برسد كه ماو فرزندان اين مملك بتوانيم نقاطي كه باعث تأسف اين مردم اند مانند عدم تعهد به كار فرار از واقعيات را به حداقل برسانيم حرف واسه گفتن زياده ولي با اين نوشته ها ميخواستم دلي را پيش اهلش سبك كنم ارادتمندشما...[گل]