ارمغان فنآوری ارتباطات فاميلي

براستی چرا در ارتباطات روزمره جامعه ایرانی  تزویر و تعارف به وفور مشاهده میشود؟ 

پسر : سلام.خوبي؟مزاحم نيستم؟
دختر: سلام. خواهش مي کنم.?asl pls
پسر : تهران/وحيد/۲۶ و شما؟
دختر‌: تهران/نازنين/۲۲
پسر: اِ اِ اِ چه اسم قشنگي!اسم مادر بزرگ
منم نازنينه.
دختر: مرسي!شما مجردين؟
پسر: بله. شما چي؟ازدواج کردين؟
دختر: نه. منم مجردم. راستي تحصيلاتتون
چيه؟
پسر: من فوق ليسانس مديريت از دانشگاه MIT
اَمِريکا دارم. شما چي؟
دختر : من فارغ التحصيل رشته گرافيک از
دانشگاه سُربن فرانسه هستم.
پسر: wow چه عالي!واقعا از آشناييتون
خوشحالم.
دختر : مرسي. منم همين طور. راستي شما کجاي
تهران هستين؟
پسر: من بچه تجريشم. شما چي؟
دختر : ما هم خونمون اونجاس. شما کجاي
تجريش مي شينين؟
پسر: خيابون دربند. شما چي؟
دختر : خيابون دربند؟ کجاي خيابون دربند؟
پسر : خيابون دربند. خيابون......
کوچه......پلاک....شما چي؟
دختر: اسم فاميلي شما چيه؟
پسر: من؟ حسيني! چطور؟
دختر: چي؟وحيد تويي؟ خجالت نمي کشي چت مي
کني؟تو که گفتي امروز با زنت مي خواي بري
قسطاي عقب مونده خونه رو بدي.!مکانيکي رو
ول کردي نشستي چت مي کني؟
پسر : اِ عمه ملوک شمائين؟چرا از اول
نگفتين؟راستش! راستش!ديشب مي خواستم
بهتون بگم امروز با فريده.... آخه مي
دونين...........
دختر : راستش چي؟ حالا آدرس خونه منو به
آدماي توي چت ميدي؟مي دونم به فريده چي
بگم!
پسر: عمه جان ! تو رو خدا نه! به فريده چيزي
نگين!اگه بفهمه پوستمو ميکّنه!عوضش منم
به عمو فريبرز چيزي نمي گم!
دختر:‌ او و و و م خب! باشه چيزي بهش
نميگم.ديگه اسم فريبرزو نياريا!راستي من
بايد برم عمو فريبرزت اومد. باي
پسر: باشه عمه ملوک! باي......

منبع : ي نفر به ادرس جي ميل من. اسم محفوظ

/ 1 نظر / 10 بازدید
پارمیس

اگر صد در صد اينطور نباشه نودونه درصد هست.جالب بود ممنون