سئوالات محوری و طرز ویرایش پروژه درسی کارآفرینی

دانشجویان نیم سال تحصیلی مهر 91 می توانند از امروز 8/14 / با مراجعه به بخش انفورماتیک و همچنین انتشارات دانشگاه پوشه درسی شامل 5 فایل زیر را دریافت کنند: 1- بانک سئوالات درس کارآفرینی با تغییرات جدید (سئوالات پایان ترم- بدون پاسخ که دانشجویان باید با مطالعه دقیق منابع ارائه شده به صورت درک مطلب و انفرادی پاسخ ها را پیدا کنند) 2- فایل تحت word در مورد منابع تامین سرمایه مالی کارآفرینی 3- فایل pdf جزوه خلاصه شده درسی 4- اساسنامه جدید تاسیس شرکت ها 5- شیوه نامه تهیه پروژه عملی درس کارآفرینی در دو گرایش =========================== دانشجویان عزیز می توانند در دو محور پروژه عملی درسی خود را تهیه کنند و به صورت فایل نگارش شده در محیط word طی مدت تعیین شده به دانشگاه تحویل دهند. 1- محور اول تجزیه و تحلیل یک کسب و کار ( شرکت ، گارگاه یا موسساتی ) که اکنون مشغول فعالیت هستند. 2- جستجو و تدوین ده مورد نارسایی ، مشکل، معضل ، شکاف و خلاء سیستمی و ... که سبب ضرر و زیان اجتماعی آموزشی فرهنگی و یا اقتصادی در جامعه پیرامون شما شده بنابراین عین ابعاد معضل را شناسائی و شرح دهید و همچنین به ابعاد ضرر و زیانهای احتمالی آن بپردازید. در نهایت می توانید چند راه حل فرضی و پیشنهادی ارائه دهید حتی اگر این راه حلها ذهنی و تئوریک باشند. =================================================== پروژه عملی تجزیه و تحلیل یک گارگاه یک شرکت یا موسسه تولیدی یا خدماتی برای درس کارآفرینی

طرز تهیه و ویرایش تنظیم پروژه 1- جلد: شامل آرم دانشگاه و عنوان دقیق دانشگاه – عنوان دقیق پروژه – نام استاد – عنوان دقیق درس – نام دانشجو همراه با شماره دانشجویی- سال و فصل تهیه و تنظیم.

2-چکیده – پیش گفتار : کلیاتی در مورد پروژه – تقدیر و تقدیم زحمات

3- فهرست مطالب

4-مقدمه : شروعی برای ورود به مبحث.

5- یشینه پروژه : معرفی سوابق و نتایج پروژه های مشابه و مرتبط

6- تعاریف و کلید واژه های مبحث

7- اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع پروژه

8- اهداف پرداختن به این موضوع پروژه

9- تئوری و فرضیه – اهداف و دیدگاه با افق بلند مدت پروژه

10-مبحث اصلی – ورود و پرداختن به مباحث و ابعاد مختلف پروژه

11-نوع پژوهش- پرداختن به موضوع – میدانی و کتابخانه – کاربردی

12-جداول و آمار و اطلاعات

13-تجزیه و تحلیل – مقایسه – فراوانی – نتایج پردازش آماری

14-مشکلات و نارسائیها

15-نتایج و استدلال ها

16-نتیجه گیری

17-جمع بندی و ارائه پیشنهادها و راه حلها

18-منابع و مآخذ

19- پیوستها و پرسشنامه ها ( مجوزها - استعلامها - صدور پروانه و .....

20-الصاق نمودارها و عکسها و تصاویر

توضیح و تذکر:

- سعی شود گارگاهها ، شرکتها و موسسات غیره دولتی که به انتفاع و فعالیتهای اقتصادی و یا غیره انتفاعی خدماتی و کمک رسان حمایتی می پردازند انتخاب شوند.

- تعداد واحدهای سازمانی حداقل سه واحد متفاوت در کنار همدیگر بعنوان یک تشکل فعالیت کنند. نفرات آنها از 8 نفر که بطور مستقیم یا غیره مستقیم در زنجیره فعالیت داشته باشند را انتخاب کند

- اگر واحد کسب و کاری از چندین واحد سازمانی و حداقل به 30 تا 40 نفر پرسنل به بالاتر باشند با تقسیم کار میتوانند بین دو نفر یا بیشتر دانشجویان پروژه مشترک داشته باشند.

سئوالات محتوایی و محوری تهیه تجزیه و تحلیل پروژه کسب و کار

دانشجویان عزیز می توانند پیرامون هر کدام از این سئوالات زیر مجموعه ای از سئوالات مرتبط را به تناسب مشاهدات و اطلاع کسب شده را نیز پرسش نمایند و در پروژه خود ثبت نمایند . همچنین می توانید از عکسبرداری و نمودار و جدول نیز استفاده نمائید.

الف : معرفی طرح

- نام و نشانی- کروکی موقعیت شرکت - نوع فعالیت اقتصادی یا حمایتی و خدماتی

- نام و نشانی مالکین و سرمایه گذاران و موسسین و مدیران

- ماهیت فعالیت- سرمایه گذاران اصلی و اعضا

- تحلیل صنعت خدماتی صنعتی کشاورزی و یا غیره

- ضرورت این نوع فعالیت و تاثیر آن در جامعه

- وضعیت فعلی – تعداد واحد های تابعه این گارگاه یا شرکت

- دورنمای واحد مورد نظر- تحلیل واحد های کسب و کار – رقبای احتمالی داخلی  و خارجی

- بخش بندی واحدهای سازمانی

- شرح چگونگی کارآفرینی و کارآفرینان این واحد کسب و کار

- مواد و منابع اولیه فعالیت این واحد کسب و کار

- اندازه و حدود پوشش بازار این واحد از لحاظ حوزه جغرافیایی داخلی منطقه ای یا صادرات

- عرصه و اعیان – تجهیزات و ماشین آلات و نوع انرژی و منابع تامین آن

- تعداد دفاتر – چارت سازمانی – تعداد شعب – تعداد نیروی انسانی

- ترکیب نیروی انسانی از لحاظ جنسیت – تحصیلات و سوابق و مهارتها

- فرآیند تولید و انجام خدمات بین واحدهای مختلف سازمانی

- شیوه های کنترل – مراحل کنترل- نحوه دفع ضایعات – میزان استهلاک و ضایعات

- روشهای بسته بندی و مراقبت و نگهداری

- نوع محصولات و خدمات – هزینه های مصروفی – قیمت تمام شده – قیمت فروش

- نحوه نگهداری و سیستم انبارداری و عرضه به بازار – سیستم حمل و نقل و توزیع

- روشهای عرضه و ورود به بازار – نحوه بازاریابی- تبلیغات و ارتباط با بازار

- نحوه پیش بینی بازار و سفارش مشتری

- خدمات پس از فروش – ارتباط با مشتریان

- سبکهای مدیریتی قابل اعمال در واحدهای سازمانی- میزان اقتدار و شخصیت واحد کسب کار در جامعه و عضویت صنفی

- نحوه مدیریت مالی و حسابداری

- نوع مالکیتها و سرمایه گذاری و جذب سرمایه برای توسعه

- نحوه تهیه گزارشات مالی تهیه تراز مالی – تحلیل نقطه سربه سر

====================================

1-چگونگی ایده اولیه دایر کردن واحد کسب و کار؟

2-نقش افرادی که در پرورش ایده اولیه موثر بوده اند؟

3-چه امکانات و تجهیزات اولیه ای در ایجاد این تفکر موثر بوده اند؟

4-منابع اولیه تاسیس واحد کسب و کار؟

5-هدف تاسیس واحد؟

6-استراتژی و افق بلند مدت تاسیس واحد؟

7-دستگا ههای متولی و حمایت کننده واحد کسب و کار کدامند؟

8-مراحل اولیه قانونی تاسیس واحد چگونه بوده است؟

9-سرمایه اولیه چگونه تهیه شده است؟

10-طراحی و مدل برنامه ریزی این واحد؟

11-هزینه های ثابت و متغیر واحد کسب و کار به چه میزان بوده جدول آن با توجه به فرمول نقطه سر به سر تهیه شود.

12-منابع اولیه واحد چه بوده اندو چگونه تهیه شده اند؟

13-پیش بینی اولیه تولیدات به چه میزان با چه کمیت و کیفیتیبوده است؟

14-تعداد نیروی شاغل با چه نوع سازماندهی طراحی شده است؟

15-واحد های خدماتی و تولید زیر مجموعه و با لا دستی این واحد کدامند/

16-مراحل قانونمند کردن آن چگونه بوده است؟

17-تضمین ها و ضمانت های حمایتی این واحد کدامند؟

18-خدمات بیمه در این صنف (کسب و کار چگونه است؟)

19-طرح توسعه فازهای بعدی و تکمیلی این واحد کسب و کار چگونه است؟

20-واحد های وابسته و زیر مجموعه واحد کسب و کار کدامند؟

21-حجم تولیدات در سال چگونه است؟

22-چارت سازمانی این واحد.

23-مدیریت این واحد از چه الگویی برای اعمال مدیریت استفاده میکند؟

24-عضویت این واحد کسب و کار در اتحادیه ها و انجمن ها چگونه است و چه تعاملی دارد؟

25-نسبتهای مدیریت نیروی انسانی این واحد چگونه است-نسبت تخصصهای مدرک تحصیلی-نسبت تجربه و سنوات-نسبت دریافتی حقوق و دستمزد؟

26-بازاریابی و نوسانات قیمت در محصول تولیدی چگونه است؟

27-میزان عرصه و اعیان واحد چگونه است؟

28-سیستم حفاظت و ایمنی در این واحد چگونه است؟

29- مهمترین مسائل و مشکلات کنونی این کسب و کار چیست؟

30- فرصتها و تهدیداتی که این کسب و کار را درحال و آینده دربر میگیرد کدامند؟


/ 0 نظر / 36 بازدید