فکر

سریعترین پدیده           فکر  شماست.

 قدرتمندترین توان شما  فکر  شماست.

فرارترین  پدیده بشری  فکر  شماست.

شما چه فکر می کنید؟؟

/ 1 نظر / 30 بازدید
امید

با دوتای اول موافقم اما اخریش مونده به خودمون که فراری بشه یا نه