سايه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در اين سراي بيكسي            كسي به در نمي زند

به دشت پر ملال ما                  پرنده پر نمي زند

يكي ز شب گرفتگان                چراغ بر نمي كند

كسي به كوچه سار شب            در سحر نمي زند

نه سايه دارم و نه بر                اگر بيفكند رواست

كسي كه بر درخت تر             ( تيغ)  تبر نمي زند

                                                                                          ابتهاج

مرا ببر به آن ديار كه دلبرم آنجاست

به آن ديار ي كه سرو و صنوبرم آنجاست

به گلشني كه نسيم معطرم آنجاست

مرا ببر به همان صخره هاي كوهستان

به قطعه زميني كه مادرم آنجاست

مرا ببر به گذرگاه چشم خورشيد

به آن مكان كه گل و عشق و باورم آنجاست

مرا ببر به دماوند و  خطه ي البرز

به آن ديار كه نسل دلاورم آنجاست

مرا ببر به فضاي مقدس حافظ

به خلوتي كه فروزتده  اخترم آنجاست

مرا ببر به شمال و جنوب و شرق و غرب

به هر طرف كه خداوند باورم آنجاست.

 

  

/ 0 نظر / 10 بازدید