روابط در سازمانها :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بطور كلي دو نوع روابط در همه سازمانها جاري است. يكي روابط رسمي است كه بر مبناي سلسله مراتب و چارت سازماني شكل ميگيرد. دوم روابط غيررسمي است كه بر مبناي روابط درونگروهي يعني تمايلات فكري ، و جاذبه هاي تخصصي، فيزيكي و غيره شكل ميگيرند. به عبارت ساده‌تر گاهي اوقات هم محله‌اي بودن، همشهري بودن، هم دانشگاهي بودن و يا هم‌تخصصي بودن، هم دانشگاهي بودن، سبب ايجاد روابط خاصي بين چند نفر از كاركنان ميشود.

روابط، ضوابط را شكل مي دهد

جالب اينجاست كه روابط غيررسمي بر روابط رسمي تاثير بسزايي دارد. بسياري از بخشنامه‌ها، مقررات و آئين نامه‌ها در شبكه‌ي  روابط غيررسمي شكل و ماهيت اجرايي متفاوتي نسبت به آنچه در شبكه‌ي روابط رسمي از آن انتظار ميرود، پيدا ميكنند. بنابراين مديران هوشمند و علم‌گرا بايد به كشف و شناسايي شبكه‌ي روابط غيررسمي درون سازمان خود پي‌برده و در مقابل آن موضع منفي و مخالف اتخاذ ننمايند. به مقابله با آن نپردازند، بلكه اهداف اين نوع شبكه‌ها را با اهداف سازماني نزديك كنند. بطور كلي اين نوع شبكه را در خدمت سازمان، براي ايجاد تحول مثبت بكار گيرند البته اين كار به سادگي امكان پذير نيست . مكانيزم عملياتي خاصي را طلب ميكند كه در نكته ها و مطالب آينده شايد در مورد آنها بنويسم.

 

برنامه‌ريزي ميان مدت :

شايد تعجب كنيد اگر به شما گفته شود كه برخي از مديران سازمانها اعتقادي به برنامه‌ريزي ندارند و برنامه‌ريزي را مانعي براي پيشرفت سازمان خودشون ميدانند. (  به نظر شما چرا؟)

 

شرح شغل :

ميدونيد كه ديگه چيزي بنام شرح شغل براي كاركنان در سازمانها، مفهومي عيني ندارد. آندسته از شركتها و سازمانها كه سرعت تغييرات  بسيار سريعي دارند. نميتوانند براي كاركنان و كارشناسان خود شرح شغل محدود كننده‌اي را مصوب و اعمال كنند.

 

آيا ميدانيد:

هيچ ميدونيد متوسط عمر نو بودن يك پديده يا محصول الكترونيكي چقدر است؟ فقط 20 دقيقه/ بله 20 دقيقه يعني در جهان به طور متوسط در هر 20 دقيقه يك محصول جديد كه پيشرفته‌تر از محصول مشابه قبلي است با كاربري بهتر و بهبود يافته‌تر به بازار عرضه ميشود..

اما متوسط عمر مفيد يك نرم‌افزار ميدونيد چقدر است؟ فقط 4 دقيقه بله 4 دقيقه / به عبارتي، در هر 4 دقيقه يك نرم‌افزار جديد متولد ميشود كه نسبت به نرم‌افزار قبلي كاربردي بهتر و نوين براي كاربران دارد.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
وحید صفری فرد

سلام من خبر نگار بخش نگاهی بر وبلاگ های ایسنا هستم بخشی از این مطلبی که نوشتید را برای خبر انتخاب کردم البته با اجازه شما اگر مطلبی داشتید برایم ایمیل کنید